2017. március 27., hétfő

A megfogant magzatok megszülethessenek! Add meg Urunk!A megfogant magzatok megszülethessenek!
Add meg Urunk!


… és teremtő munkálkodása ma is tart. Minden nap, minden nappal Isten „új eget és új földet teremt”, az előzőkre nem emlékezik, nem jut eszébe arról semmi. Mert az újat a reményben teremti újjá. Abban a reményben, hogy az új, valami újat, jobbat, igazabbat és szentebbet hoz elő belőlem, az Emberből! Mert az Ember megújulása, megújulásra képessége Isten országának eljövetelének a reménye és biztosítéka. Isten bennem, általam, velem – az Emberrel – akarja akaratát beteljesíteni! Nem nélkülem, és nem ellenemre!
Isten teremtésének záloga, a megigazulásra képes Ember! Jézus csodái, egész élete, melyet Isten anyagi mivoltában üzen számunkra, az az, hogy megtéréseim során keresztül kell elérnem teljességemet. Azt az állapotomat, mely másokat is megigazultakká tesz! Bennünk van elrejtve Isten minden titka, titokzatossága! A titok arra szolgál, hogy felismerjem, és életre keltsem azt a Valóságot, mely mindent átemel a teremtésből a teremtői közegbe! Megteremni és megteremteni az Igazat, a szentet, és a jót. Ez az Ember küldetése. Bennem éljen Krisztus, és általa az Isten. Nem rajtam kívül akar lenni. Nem lehet rajtam kívül, hiszen belém lehelte önmagát, Aki Lélek, és éltető Lélek! „Hitt ő és egész házanépe.” Erre szól küldetésem. Nem kevesebbről, és nem is többről!
Istenem, Mennyei Atya! Segíts, hogy nagyobb hittel vegyelek észre téged az élet kis és nagy dolgaiban, és hogy másokat is közelebb vigyek hozzád. Mert Te vagy az Élet záloga számomra, Aki vagy, és lenni akarsz minden mindenben, ráadásul, általam és velem is! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése