2016. május 26., csütörtök

Ferenc pápa üzenete a Katholikentag résztvevőihezFerenc pápa üzenete a Katholikentag résztvevőihez


Ferenc pápa német nyelvű videoüzenetet küldött a német katolikusok hagyományos találkozója, a Katholikentag résztvevőinek. Az eseményt századik alkalommal tartják, ezúttal Lipcsében, május 25. és 29. között.


A Szentatya üzenetében örömének ad hangot, amiért ilyen sokan vesznek részt a Katholikentag rendezvényén, tanúságot téve Lipcsében és egész Németországban az evangélium öröméről, illetve amiért jó kapcsolatot tartanak fenn a többi keresztény felekezet tagjaival és elkötelezik magukat a leggyengébbek segítésében.
„Ecce homo!” („Íme, az ember!”) – a találkozó mottója jól kifejezi, mi az, ami fontos: az a képesség, hogy odafigyeljünk egymásra. Minden ember vágyik a békére, de a békét legelőször a szívünkben kell megteremteni.
A pápa utal a Laudato si’ kezdetű enciklikájára, amelyben megállapította, hogy az ember belső békéje szoros összefüggésben áll a környezet gondozásával és a közjóval. Szánjunk időt a teremtéssel, a Teremtővel való derűs összhang helyreállítására (vö. Laudato si’  225).

Az Istennel való bensőséges kapcsolat hatja át irgalmasságunkat is. Arra kaptunk meghívást, hogy az Atyához hasonlóan mi is legyünk irgalmasak egymással (vö. Misericordiae vultus 9). Engedjük, hogy megérintsen bennünket Isten irgalmassága egy jó alapos lelkiismeret-vizsgálattal előkészített szentgyónásban is – fogalmaz üzenetében Ferenc pápa.
„Íme, az ember!” – Hányszor találkozunk olyan emberekkel, akikkel rosszul bánik a társadalom. Látjuk, hogyan ítélkeznek életekről, arra ösztönöznek embereket öregségükben, betegségükben, hogy minél előbb haljanak meg. Másokat innen oda lökdösnek, megfosztják őket méltóságuktól, mert nincs munkájuk, mert menekültek. Látjuk a szenvedő és meggyötört Jézust, aki tekintetét arra a maga teljes dimenziójában megjelenő gonoszságra és kegyetlenségre veti, amelyet az emberek elszenvednek, vagy amellyel egymást sújtják ezen a világon – hangsúlyozza a Szentatya.
A pápa azzal a kéréssel fordul a Lipcsében összegyűlt katolikusokhoz és Németország minden hívőjéhez, hogy életükben biztosítsanak egyre nagyobb teret a szegények és elnyomottak hangjának: „A vigasztaló Szentlélek adjon bátorságot és erőt, hogy tanúságot tegyünk arról a reményről, amely maga Isten az egész emberiség számára.”
Videóüzenete végén Ferenc pápa arra kéri a németországi híveket, hogy imádkozzanak érte, majd apostoli áldását adja a lipcsei Katholikentag résztvevőire.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése