2018. május 14., hétfő

Ferenc pápa: A sorsunk, hogy Jézus barátjaként éljünkFerenc pápa: A sorsunk, hogy Jézus barátjaként éljünk


Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában május 14-én, hétfőn reggel bemutatott szentmise homíliájában a keresztény ember sorsáról elmélkedett, ami végső értelemben egy ajándék, melynek révén Jézus barátaiként élhetünk.


A világegyházban május 14-én tartják Szent Mátyás apostol ünnepét. Ferenc pápa homíliájában arról a küldetésről elmélkedett, ami az áruló Júdás helyett sorshúzással megválasztott Mátyás rendelése lett.
„Sorsként” kaptuk, mintegy „rendelésként” és nem „véletlenül”, hogy Jézus barátjaként élhetünk. Ebből adódik a hivatásunk is. Ugyanezt a rendelést kapták az apostolok is, talán ők erősebben, de lényegében ugyanarról van szó – állapította meg Ferenc pápa. Minden keresztény részesül ebben az ajándékban, ami egy nyitány, mely által elérünk Jézus szívéhez, elnyerjük Jézus barátságát. Sorsként kaptuk meg tehát Jézus barátságát; életünk rendeltetése, hogy az ő barátai legyünk.
Ezt az ajándékot az Úr mindig megőrzi, mi azonban sokszor eltávolodunk tőle vétkeinkkel és szeszélyeinkkel. Ő hűséges marad a barátságához – erre emlékeztet bennünket a szeretetparancsról szóló evangéliumi szakasz: „Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket” (Jn 15, 14–16). Jézus mindvégig megőrzi a megígért szeretetét, mert ő hűséges.
Nem vonja vissza Júdástól sem, aki pedig elárulta őt, hanem az utolsó pillanatban is barátjának nevezi őt – mutatott rá a Szentatya. Júdás azonban, ahogy elmondják az evangéliumok, új sorsa felé indult, amit maga választott, szabad akaratából, és így eltávolodott Jézustól. Hitehagyott lett, eltávolodott Jézustól. A korábbi barát ellenséggé, közömbössé és árulóvá vált.
Mátyás apostollá választását Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. Sorsot vetettek, és Mátyásra esett a választás, aki a feltámadás és Jézus szeretetének a tanújául lett így. Barát az – értelmezte Ferenc pápa –, aki részesül a másik titkaiban. Ezért mondja Jézus: „barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek”. Olyan barátságról van tehát szó, amit sorsként kaptunk meg, mint Júdás és Mátyás is – emlékeztetett a pápa.
Jézus nem tagadja meg ezt az ajándékát, nem tagad meg minket, mindvégig vár bennünket. Amikor pedig mi a gyengeségeink miatt eltávolodunk tőle, ő csak vár és vár tovább. És kérdi tőlünk: „Barátom, miért teszed? Barátom, mit akarsz? Barátom, miért teszed? Barátom, miért árulsz el engem egy csókkal?” Ő mindig hűséges a barátságban, mi pedig kérjük a kegyelmet, hogy hűségesek maradjunk szeretetéhez, barátságához, amit örökségbe kaptunk tőle – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése