2018. február 4., vasárnap

Évközi ötödik vasárnapÉvközi ötödik vasárnap


Az Úr tanítása és tettei

A mai evangéliumi részletben három mozzanat kapcsolódik össze. A történet azzal kezdődik, hogy Jézus betér Simon Péter házába és ott meggyógyítja Péter anyósát. A második jelenetben a gyógyítást követően az esti órákban újabb betegeket hoznak hozzá. A harmadik kép már a következő nap hajnalán történik, Jézus félrevonultan imádkozik, majd továbbindul útján.
Az első jelenet nagyon röviden ismerteti Simon anyósának betegségét, illetve azt, hogy vélhetően a rokonság Jézus segítségét kéri. Jézus gyógyító mozdulata, érintése azt eredményezi, hogy a betegség, a magas láz rögtön megszűnik. A gyógyulás tényének megerősítésére szolgál annak közlése, hogy az immár meggyógyult személy azonnal részt tud venni a vendégek kiszolgálásában. A jelenet figyelemreméltó kifejezése a felsegítés, a felkeltés Jézus részéről, illetve a felkelés a beteg részéről. Márk evangéliumában többször is előfordul ez a kifejezés a beteggyógyításokkal kapcsolatban. Említhetjük a béna meggyógyítását, akit barátai visznek Jézushoz és a tetőt kibontva eresztik elé a beteget. A bénának Jézus ezt mondja: „Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Mk 2,11). Jairus lányának feltámasztásánál is ez a kifejezés szerepel: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” (Mk 5,41). A néma lélektől megszállt ember esetében szintén ez a sajátos mozdulat hoz gyógyulást: „Jézus kézen fogva fölemelte őt, s az fölállt” (Mk 9,27). A jerikói vaknak is fel kell kelnie, hogy Jézushoz lépjen és az Úr visszaadja szeme világát (vö. Mk 10,49).
A kifejezés kapcsán nem csupán a fizikai mozdulatra szabad gondolnunk, hanem annak jelképes értelmére. Jézusban erő van, amely győzedelmeskedik a gonosz felett, a betegség felett és a halál felett.
Az evangéliumi részlet második jelenetében betegeket visznek Jézushoz. Itt az emberek bizalmát és Jézus gyógyító erejébe vetett hitét érdemes kiemelnünk. Felismerik, hogy Jézusban olyan erő rejlik, amelynek köszönhetően megszabadulhatnak betegségeiktől.A harmadik jelenet már teljesebben mutatja Jézus küldetését. „Téged keres mindenki!” - mondják a tanítványok nagyon lelkesen Jézusnak, akikre átragad az emberek lelkesedése. Mi ennek a lelkesedésnek, keresésnek az oka? A népet lenyűgözte Jézus hatalommal teli tanítása. Megérzik, hogy a szavak mögött nem emberi bölcselkedés áll, hanem Isten igazsága. És persze álmélkodnak az erőmegnyilvánulásokon, a csodákon, a gyógyításokon, mert e cselekedetekben is Isten közbeavatkozását látják. Mindezek után egészen természetes, hogy mindenki Jézust keresi, őt akarják hallgatni és tőle várják a betegségtől való megszabadulást. Jézus nem akar sokáig tartózkodni sehol, továbbindul, hogy más helyekre is eljusson, újabb emberekhez jusson el az örömhír. Az Úr fáradhatatlanul végzi azt a küldetést, amit a mennyei Atyától kapott. Hirdeti az evangéliumot a szegényeknek, akiken a gazdagok nem segítenek. Irgalommal fordul a betegekhez, akiken mások nem tudnak segíteni. Odafordul az özvegyekhez, akikkel nem törődik a társadalom. Tanítása és cselekedetei valóban azt igazolják, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása. Megtöri a gonosz uralmát az emberek felett, megszünteti a betegségeket és hirdeti nekik az örömhírt. Jézus jelenléte szabadulást hoz nekem is, tehát érdemes őt keresnem.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A te küldetésed az volt, hogy tanítsd az embereket és csodáiddal megmutasd Isten irgalmát. Tanításod és csodáid, a te emberek iránti szeretetednek a jelei. Ugyanakkor az Atya iránti szeretetedet is megmutatod bennük, hiszen mindig neki engedelmeskedsz, az ő akaratát teljesíted. Segíts, hogy növekedjen bennem az emberek iránti szeretet és Isten felé is megmutassam szeretetem. Segíts minket, hogy szavaidban felismerjük az üdvösség örömhírét! Urunk, mutass nekünk utat az Atyához és vezess minket hozzá!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése