2017. május 19., péntek

Ferenc pápa: Az igazi tanítás egyesíti a keresztény közösségeketFerenc pápa: Az igazi tanítás egyesíti a keresztény közösségeket

Azon az úton kell haladnunk, mely Jézus tanításaiból indul ki, és a Szentlélek támogatásával lesz mindig nyitott és mindig szabad út – hangsúlyozta a pápa a május 19-én, pénteken reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise homíliájában.

Homíliájában a szentatya a napi szentleckének az Apostolok cselekedeteiből (ApCsel 15,22–31) vett szakaszát elemezte a 49-ben tartott jeruzsálemi zsinat döntése kapcsán. Az apostolok kihirdették, amit a Szentlélek nevében helyesnek és szükségesnek tartottak a pogányok közül megtért keresztény testvérek számára. Ferenc pápa megjegyezte: az első keresztények között is volt féltékenykedés, hatalmi harc, mert néhányan szerettek volna pénzért hatalmat vásárolni. Mindig voltak problémák, mert emberek vagyunk, bűnösök vagyunk, és vannak problémák az Egyházban is. Ám bűnös mivoltunk alázatra vezet minket, az Úr közelébe, mert ő a bűnösök megszabadítója.
A Szentlélek indítására születő pogány keresztény közösségek esete kapcsán a pápa felidézte, hogy az „apostolok és a presbiterek néhányat kiválasztottak maguk közül, akiket Barnabás és Pál társaságában Antióchiába küldtek”. Két csoport volt, melyek egymás közt erősen vitatkoztak: az egyik „jó lélekkel tette”, míg „a másik zűrzavart támasztott”. Az apostolok csoportja meg akarta vitatni a problémát, a többiek azonban megosztották az Egyházat. Azzal vádolták az apostolokat, hogy nem azt tanítják, amit Jézus mondott. De ez nem igaz – tette hozzá a pápa.
Így folytatta: az apostolok vitatkoznak egymást közt, ám végül megegyezésre jutnak. Ez nem politikai megegyezés, ez a Szentlélek ösztönzése, mely őket szólásra indítja: semmi új dolog vagy elvárás! Hozzáteszik, hogy „tartózkodjanak a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és a fojtott állat fogyasztásától és a paráznaságtól”. A Lélek szabadsága teremt megegyezést, hogy a pogányok körülmetélkedés nélkül beléphetnek az Egyházba. Valójában az Egyház első szinódusáról volt szó – hangsúlyozta a szentatya. A Szentlélek és ők, a pápa a püspökökkel, mindenki együtt: azzal a céllal, hogy „tisztázzák a tanítást”. Mindez folytatódott a századok során például az efezusi zsinattal vagy a II. vatikáni zsinattal, hiszen az Egyház kötelessége, hogy tisztázza a tanítást, hogy jól megértse azt, amit Jézus mondott az evangéliumokban mint az evangéliumok Lelke.
De mindig vannak olyanok, akik megbízatás nélkül szólnak, és megzavarják a keresztény közösséget a beszédeikkel, felforgatják a lelkeket: „Amit az az illető mondott, eretnekség, ezt nem szabad mondani, mert az Egyház tanítása ez és ez, és így tovább…” Homályos dolgok fanatikus emberei, akik konkolyt vetnek, hogy megosszák a keresztény közösséget. Az a probléma, hogy ami az Egyház tanítása, ami az evangéliumból ered, amit a Szentlélek sugall, az a tanítás végül ideológiává válik. Ez a nagy hibájuk ezeknek az embereknek. Nem hívő emberek; ideológiát csináltak, mely bezárta a szívet az előtt, amit a Lélek mondott – foglalta össze Ferenc pápa.
Az Egyháznak megvan a maga tanítása, a pápák, a püspökök, a zsinatok tanítása, és nekünk ezen az úton kell haladnunk, mely Jézus tanításaiból indul ki, és a Szentlélek támogatásával lesz mindig nyitott és mindig szabad út, mert az igaz tanítás egyesíti, az ideológia ellenben megosztja a keresztény közösségeket – hangsúlyozta a szentatya.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése