2016. augusztus 14., vasárnap

Évközi huszadik vasárnapÉvközi huszadik vasárnap


Tüzet gyújtani
 
Az aranylakodalmát ünneplő idős házaspárral egész családja mond hálát a jó Istennek a szentmise keretében. Az ünnepi vacsora közben az unokák kérdezgetik nagymamájukat a hosszú és békés házasság titkáról. Talán azért mutatnak ilyen nagy érdeklődést a téma iránt, mert már itt az ideje, hogy ők is elkötelezzék magukat valaki mellett egy életre a házasságban. Akik 50 évet kibírnak egymással boldogságban, azok már biztosan tudnak valamit. Kiderül, hogy Karcsi bácsi nem volt mindig olyan nyugodt, mint mostanában, fiatalon igencsak lobbanékony volt a természete és nem sokat gondolkodott, amikor a feleségének meg akarta mondani valamiről a véleményét. Az évek során sokat változott, egyre kevesebbet járt el hazulról a barátaival, s egyre többet volt odahaza. Bori néni mosolyogva árulta el titkát az unokáknak: tudjátok, amelyik tűzre nem tesznek, az kialszik egy idő után. Amelyikre meg folyton csak pakolják a fát, az nagyon sokáig fog égni. Én mindig tudtam, hogy a harag, az indulat tüzére nem szabad fát tenni. És lassan kialudt ez a tűz. A szeretet, a türelem, a ragaszkodás, a gondoskodás tüzére pedig mindig tettem egy darabot, nem is aludt ki soha.
A boldog házasságra és boldog keresztény életre egyaránt igaz ez a bölcs megállapítás. Jézus mondja a mai vasárnap evangéliumában: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.” Milyen tűzre gondolt a mi Urunk? Kis bölcsességgel könnyen kitalálhatjuk. Természetesen nem erdőket, városokat vagy házakat akar lángra lobbantani, mert Istennek sosem szándéka a pusztítás. Ő a hit lángoló szívű képviselőivé akar minket tenni, a remény lángját szeretné fellobbantani, a szeretet tüzét akarja meggyújtani bennünk. Isten meggyújtja bennünk ezeket a tüzeket, de nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy szüntelenül égjen.
Tüzet általában nem azért szokás gyújtani, hogy világítson. A régi időkben voltak jelzőtüzek, és tűz égett a világítótornyokban. Ezekben az esetekben a tűz messziről látható fénye volt a fontos, amely valamilyen üzenetet hordozott, felhívta a figyelmet a veszélyre vagy mutatta a helyes útirányt. Ennél sokkal gyakrabban gyújtanak tüzet azért, hogy meleget adjon, s melege betöltse a házat, az ember életterét. A tűz éget és tisztít. Ezért a Bibliában sokszor szerepel, mint az ítélet jelképe. Az isteni ítélet megtisztítja, megújítja az embereket, a gonoszokat viszont megsemmisíti, elégeti. A tűz megszabadítja a vasat, az aranyat vagy más fémeket a salaktól, a szennyeződésektől. Isten is megtisztítja az ember lelkét, megszabadítja a szennytől, a bűntől, s ez a megtisztítás lelki megújulást hoz. A tűz, Isten tanításának és bölcsességének tüze elválasztja az igazságot a tévedéstől, mert nem képes és nem is akarja megsemmisíteni a szilárd igazságot, de a tévedések, a hamis dolgok nem bírják égető erejét és semmivé válnak.
Befejezésül érdemes felidéznünk, hogy a Biblia világában a tűz Isten jelenlétének jele, gondoljunk csak az égő, de el nem égő csipkebokorra, amelynek lángjában Isten megjelent Mózesnek. De templomaink örökmécsese, amely a régebbi időkben nem elektromos lámpa volt, hanem egy lánggal égő mécses, szintén Isten jelenlétére emlékeztet minket, aki immár nem a tűzben, hanem az Oltáriszentségben van jelen. Vajon ég-e bennem Isten jelenlétének tüze?
© Horváth István Sándor
Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Tanításod elkerülhetetlen módon szembeállítja egymással a jót és a rosszat, az igazságot és a hazugságot, az igazságosságot és az igazságtalanságot, a békét és az erőszakot, a benned hívőket és a veled szembefordulókat. Segíts minket, hogy mindig a te oldaladon álljunk és kitartsunk melletted! Te az Isten iránti szeretet tüzét akarod meggyújtani, felszítani bennünk, hogy ez a tűz megtisztítson minket. Ez jelzi számunkra, hogy Isten minket is kiválasztott, nekünk is szeretné megmutatni önmagát, hogy megismerjük őt és szeretetét. Urunk, gyújtsd meg bennünk az Isten iránti szeretet tüzét!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése