2018. április 24., kedd

Ferenc pápa: Az Egyház olyan, mint a kerékpárFerenc pápa: Az Egyház olyan, mint a kerékpár


Az emberi történelemben mindig lesz ellenállás a Szentlélekkel szemben, lesznek olyanok, akik nem fogadják el az újdonságot és a változást. Ám Isten gyermekei szabadok, és képesek rá, hogy a Szentlelket állítsák a középpontba – mondta a pápa április 24-én a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén.


János evangéliumának napi szakasza (Jn 10,22–30) a törvénytudók elzárkózására irányítja a figyelmet, mely merevségbe torkollik – mutatott rá a Szentatya. Kifejtette: Ezek az emberek csak saját magukat képesek a középpontba állítani; közömbösek a Szentlélek működése iránt, és érzéketlenek az újdonságokra. Főként azonban képtelenek értelmezni az idők jeleit, a szavak és az elméletek foglyai. Ugyanahhoz a kérdéshez térnek vissza minduntalan, képtelenek kilépni zárt világukból, az eszmék foglyai. Megkapták a törvényt, mely élet volt, de ők „desztillálták”, ideológiává alakították. Körbe-körbe járnak – képtelenek kilépni ebből, minden újdonságot fenyegetőnek éreznek.
Merőben más értéket képviselnek Isten gyermekei, akik – bár kezdetben esetleg hallgatnak, mégis – szabadok, és képesek rá, hogy a Szentlelket állítsák a középpontba. Az első tanítványok példája a mai szentleckéből (ApCsel 11,19–26) jól mutatja nyitottságukat az újdonságra, és arra, hogy Isten szavát készek a megszokottaktól eltérően is terjeszteni, nem a „mindig így csináltuk” modellt követik – hangsúlyozta Ferenc pápa. – Engedelmesek voltak a Szentléleknek, hogy valami olyat csináljanak, ami több, mint forradalom. Erőteljes változást vittek végbe, melynek közepén a Szentlélek állt: nem a törvény, hanem a Szentlélek.
Az Egyház mozgásban lévő egyház volt, amelyik túllépett önmagán; nem kiváltságosok zárt csoportja, hanem missziós egyház. Azt is mondhatnánk, hogy az Egyház egyensúlya éppen a mozgásban keresendő, a Szentlélekhez való hűségben. Valaki azt mondta, hogy az Egyház egyensúlya a kerékpár egyensúlyához hasonlít: akkor működik jól, ha mozgásban van. Ha hagyod leállni, eldől. Jó példa – szögezte le a pápa.
Bezárkózás és nyitás: ez a két ellentétes pólus jellemzi az emberi viselkedést a Szentlélek sugallatával szemben. A nyitás a tanítványok, az apostolok sajátja. A kezdeti ellenállás nem pusztán emberi dolog, hanem biztosíték arra, hogy nem hagyják megtéveszteni magukat mindentől, aztán az imádság és a megkülönböztetés révén megtalálják az utat. Mindig lesz ellenállás a Szentlélekkel szemben, mindig, a világ végezetéig – figyelmeztetett a Szentatya.
Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy ellen tudjunk állni annak, aminek ellen kell állni, vagyis a gonosztól jövő dolgoknak, aki elveszi a szabadságunkat; és képesek legyünk megnyílni az újdonságok előtt, de csak ha Istentől jönnek, a Szentlélek erejével! Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy értelmezni tudjuk az idők jeleit, és meghozzuk azokat a döntéseket, melyeket abban a pillanatban meg kell hoznunk! – buzdított homíliája végén Ferenc pápa.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése