2018. február 12., hétfő

Ferenc pápa fogadta a stigmatinusok nagykáptalanjának résztvevőitFerenc pápa fogadta a stigmatinusok nagykáptalanjának résztvevőit

Ferenc pápa február 10-én fogadta a Jézus szent sebeiről nevezett kongregáció, a stigmatinusok nagykáptalanjának résztvevőit. A 37. rendi gyűlés február 1-jén kezdődött, amelyen negyven szerzetes vett részt, különböző országokból.

A Szentatya az előre megírt beszédét átadta a szerzeteseknek, majd a leköszönő szerzetes-elöljáró beszédére reagálva kötetlen szavakkal fordult a káptalan tagjaihoz.
A leírt beszédében a pápa kiemelte: Nem mindig fogadják be és tapsolják meg azt, aki az evangéliumot hirdeti. Van, amikor elutasítják, akadályozzák, üldözik, sőt, bebörtönzik, és megölik. Ki kell tartani türelemmel. El kell vinni Jézus tüzét a keresztény közösségekbe, és ott újra lángra kell lobbantani a hitet, és meg kell találni az erőt, amely aztán „megfertőz” másokat. Ugyanakkor hirdetni kell az evangéliumot a szegényeknek, akik úgy érzik, hogy senki sem szereti őket.
A misszionáriusok testvéri közösségének szeretetteljes tanúságtételét megerősíti az evangéliumi üzenet, a tűzpróba. Ha egy közösségből hiányzik a jó tűz: hidegség, sötét és magány jellemzi. Ha viszont jelen van a testvéri szeretet tüze, akkor melegség, fény és erő él benne, mely szükséges az előrehaladáshoz. A kongregáció alapítójára, Szent Bertoni Gáspárra utalt a pápa: ő a jósággal, az irgalmassággal, az Igazság átható szavával vonzotta magához az embereket. Az alapító Mária és József szeretetét adta tovább a kongregáció tagjainak. Ferenc pápa azt kérte a szerzetesektől: szenteljenek különleges figyelmet a családoknak. A világi hívekkel együtt hirdessék a szeretet örömét. „Vigyétek el Krisztus tüzét a fiataloknak, akiknek szükségük van valakire, aki meghallgatja őket, és segít nekik megtalálni az élet értelmét” – buzdította a kongregáció tagjait.
Rögtönzött beszédében a pápa három kifejezésre összpontosított: testvériség, stigmák, Szent Család. Elsőként kiemelte, hogy nehéz megélni a testvériséget a közösségben, mert féltékenység, versengés, meg nem értés lehet jelen. Ennek tudatában kell lenni, és testvérként kell tudni beszélni róla. „Ne nyeljük le a megemészthetetlen problémákat, hanem szeretettel, kedvesen és alázattal mondjuk ki őket. Imádkozzunk testvérünkért, akivel problémánk van” – hangoztatta a Szentatya.
A stigmák, Krisztus sebei kapcsán rámutatott, hogy ezek jelentik a kaput, amelyen keresztül megérkezik az irgalmasság. Csak ha tudatosítjuk a „sebet” életünkben, közösségünkben, az Egyházban, akkor jutunk el oda, hogy kopogtassunk az irgalmasság ajtaján. „Elmélkedjünk az Úr sebeiről, és lépjünk beléjük, Szent Bernát nyomán. Ez gyógyít meg bennünket. Tanítsátok meg az embereknek, hogy mindenkinek vannak sebei” – kérte a pápa a szerzetesektől.
A Szent Családról szólva hangsúlyozta: ők mindig engedelmesek voltak Isten akaratának követésében. Mária mindig igyekezett segíteni, míg József szelíd, csendes, dolgos, igazságos férfi volt. Mária igyekezetével és József erős szelídségével együtt nevelték Jézust.
A stigmatinusok
A Mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Sebeiről Nevezett Kongregáció (Congregatio a Sacris Stigmatibus Domini Nostri Iesus Christi), vagyis a stigmatinusok közösségét Szent Bertoni Gáspár egyházmegyés pap alapította 1816-ban Veronában, lelkipásztori és nevelési célokra. A Szent Sebekről elnevezett templomban gyűltek össze az első rendtagok, innen ered a kongregáció neve. Jelenleg négyszázötven tagja van a közösségnek; tizenöt országban vannak jelen. (Forrás: Magyar katolikus lexikon; Vatikáni Rádió)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése