2017. június 23., péntek

Ferenc pápa: Váljunk kicsinnyé, hogy meghalljuk az Úr hangját
Ferenc pápa: Váljunk kicsinnyé, hogy meghalljuk az Úr hangját

Az Úr kiválasztott bennünket, és velünk jár az élet útján. Fiát adta, Fia életét adta értünk, mert szeret minket – fogalmazott homíliájában a pápa a Szent Márta-házban Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 23-án bemutatott reggeli szentmisén.

Homíliája elején a Szentatya utalt a napi első olvasmányra (MTörv 7,6–11), Mózes szavaira: Isten kiválasztott bennünket, hogy különleges népe legyünk a Föld népei között. Istent azért dicsőítjük, mert Jézus szívében nekünk adta a kegyelmet, hogy örömmel ünnepeljük üdvösségünk nagy misztériumait, irántunk érzett szeretetét, vagyis hitünket – mondta Ferenc pápa. A pápa két szót emelt ki az olvasmányokból: „kiválasztani” és „kicsiség”.
Nem mi választottuk őt, hanem Isten tette magát foglyunkká. Életünkhöz kötötte magát, amitől nem tud elválni. Kemény döntés! Hűséges marad döntéséhez. Szeretetből választott ki bennünket, ez a mi identitásunk. Mondhatnánk: „Én választottam ezt a vallást”, „én választottam…”. Nem, nem te választottad! Ő választott téged, hívott, és magához kötött. Ez a mi hitünk. Ha nem hisszük ezt, nem értjük meg, mi Krisztus üzenete, mi az evangélium – nyomatékosította a pápa.
A „kicsiség” szó kapcsán emlékeztetett, hogy Mózes pontosan megfogalmazza: az Úr kiválasztotta Izrael népét, mert a legkisebb minden nép között. Beleszeretett a kicsiségünkbe, ezért választott ki bennünket. Ő a kicsinyeket választja, nem a nagyokat. Nekik nyilatkoztatja ki magát. Elrejtette ezeket a dolgokat a bölcsek, a törvénytudók elől, és a kicsinyeknek fedte fel. Ha meg akarunk érteni valamit Jézus misztériumából, kicsivé kell válnunk. Fel kell ismerni, hogy semmik vagyunk. Isten nemcsak kiválasztja a kicsinyeket és kinyilatkoztatja magát nekik, hanem hívja is őket: „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt 11,25–30) Titeket, akik a legkisebbek vagytok a szenvedés és a fáradtság miatt… A nagyokat talán nem hívja? – tette fel a kérdést a Szentatya, aki ezt a választ adta: az Úr szíve nyitva áll, de hangját a nagyok nem képesek meghallani, mert el vannak telve önmagukkal. Ahhoz, hogy meghalljuk az Úr hangját, kicsinyekké kell lennünk!
Így érkezünk el Jézus Szíve misztériumához, ami nem pusztán egy képecske a jámbor, ájtatos hívők számára, mint egyesek mondják – folytatta gondolatmenetét a pápa. – Krisztus átszúrt szíve a kinyilatkoztatás szíve, hitünk szíve, mert ő kicsinnyé lett, ezt az utat választotta: azt, hogy megalázza önmagát és megsemmisüljön, egészen a kereszthalálig. Ez a kicsiség melletti döntés, hogy Isten dicsősége megtestesülhessen. A katona lándzsájától átszúrt Krisztus testéből vér és víz folyt. Ez Krisztus misztériuma. Ma egy szívet ünneplünk, amely szeret, kiválaszt és hűséges, amely hozzánk köti magát, kinyilatkoztatja magát a kicsinyeknek, hívja őket, és ő maga is kicsivé válik.
Higgyünk Istenben, Jézusban! Jézus Isten? Igen. Ez a misztérium. Ez a megtestesülés, ez Isten dicsősége. Hűség a választásban, az elköteleződésben, a kicsiségben: kicsivé válni, megsemmisülni. Jézus Krisztus misztériumából kell kiindulnunk, aki hűségével üdvözített minket – fogalmazott Ferenc pápa. Péntek reggeli homíliája végén azért imádkozott, hogy az Úr adja meg a kegyelmet, hogy Jézus Krisztus szívében ünnepelhessük az üdvösség és a megváltás nagy műveit.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése