2017. március 5., vasárnap

Szent Mónika,, Szent Ágoston édesanyjaSzent Mónika,,
Szent Ágoston édesanyja
Könyörögj érettünk!„Olyanok lesznek, mint az Isten” – „megnyílik a szemetek”, így érvelt a Gonosz az Ember szívében. Azaz: szűnni nem akaró nemes vágyából, az Embernek, melyet Isten akarata vetett el benne – Lelke által -, azért, hogy az anyagi létre született, de Isten hasonlatosságára lett Ember keresse, és szeretetben vágyakozza a közösséget Istenével. Ez az isteni szándék a Gonosz mesterkedése által, az Emberben olyan gőgös indulatává lesz, mely evilági hatalomra akar törni. Megszerzéséért önmaga ellenében is harcba szállni képes, éppen ezért ellenségének tekint mindent és mindenkit, aki e célja elérésével szembeszáll.
Akkor, amikor rádöbben meztelenségére az ember, akkor ez azt akarja kifejezni, hogy rádöbben arra, hogy miben különbözik ember, az embertől. A másiknak mi a gyengéje melyet megismerve a maga javára kihasználhat, illetve melyek azok az erényei, melyek hatalomra jutásában akadályozhatják. Kinek milyen eszköze van arra, hogy hatalmát kiterjeszthesse a másik ember felett, illetve felismerheti a másik gyengéjét, mely felett hatalmát megszerezheti. Ember, az Emberrel kerül ártó viszonyba, azért, hogy megalázhassa, és önmagát felmagasztalhassa! Viszályt szít az Ember a teremtésben a Gonosz által!
A kísértő, Aki Jézust is kísértette, minden embert megkísért! Van, aki felismeri, van, aki nem. Van, aki képes ellenállni a kísértésnek, van, aki nem. Lukács evangéliumában ezt olvasom: „Miután mindezek a kísértések véget értek, az ördög elhagyta őt egy időre.” [Lk 4,13]. Mert a Gonosz vissza-vissza tér, még akkor is, ha egy időre eltávozik!
Ember által jött a bűn a világba, ezért Isten úgy látta helyesnek, hogy Ember által szabaduljunk a bűn rabságából az, aki szabadulásra vágyakozik! Többé nem kell, nem is könyvelhetjük el a bűn egyedüli hatalmát! A világosság a világba jött, hogy világítson minden embernek! Jézus Krisztusban áll a törvény! Általa lesz egyértelművé: az éremnek két oldala van! A bűn egy dolog, a másik dolog az, hogy Isten irgalmas szeretete képes a bűnbánó emberen segíteni: elveszi, elveszejti bűnét, hogy a szeretet, a szent, a tiszta érzés, a jó válhasson uralkodóvá az Emberben, az Emberen! Isten az, és ezt Jézus Krisztusban jelenti ki, minden ember számára, Aki kegyelemben részesíthet, megigazulttá teheti az Embert!
Én nem tenném az én bűnömért felelőssé Ádámot, vagy Évát, de az igaz, hogy Náluk kezdődött el az, ami bizonyossággá lehet a világ számára, hogy bizony kezdetektől jelen van a világban az Isten ellen lázadó Gonosz! Ezzel számolnom kell, ezzel tisztában kell lennem. Ezt nem lehet, és nem is szabad szépíteni. De éppen ezért, ki kell jelentenem, és ragaszkodnom kell ahhoz, hogy szükségem van Jézus Krisztusra, Istennek minden bűnömön felülkerekedni képes, túláradó szeretetére! Aki az Irgalom Atyja, a Lélek zsengéje, Megváltóm, Megmentőm, a Szerető Atyám! Benne van minden bizalmam, reményem, hitem!
Ha lehet, akkor a Vigasztaló Szentlélek által képes bennem békét teremteni. Legalább időnként, és ideig-óráig. Hogy megérezhessem, megtapasztalhassam azt, hogy mi vár rám, miben lehet reményem, és mire kell legyen elég, kitartó és állhatatos a hitem!
Gyönyörűen szól, lelkesítő és bátorságot adó Jézus szava: „Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek: Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek.” [Jn 14,25-29]
Mennyei Atyám! Ne akarok olyanná lenni, mint az Isten! Ebben a világban semmi másra nem akarok törekedni, mint arra, hogy megváltásod teljessé legyen bennem, és ennek eredményeként a Te ajándékodban, az üdvösségben részesedhessek! Ami számomra annyit tesz, hogy Veled közösségre juthatok, dicsőségedben részem lehet! Jézus Krisztusban, a Szentlélek erejében, vezess engem ezen az úton, e földi úton és majd azon túl is, szándékod szerint! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése