2017. március 24., péntek

Életünk minden helyzetében érezzük a Te gondoskodó szeretetedet Add meg Urunk!Életünk minden helyzetében érezzük a Te gondoskodó szeretetedet
Add meg Urunk!


Mintha azt mondaná Jézus, hogy ’jól beszélsz, látom, hogy érted, de mégsem éled'. Mert ezzel én is, és többnyire mi is így vagyunk. Nem éljük azt, nem vagyunk képesek megélni azt, amit tudunk, értünk, amiben hinni próbálunk. Ez az én véleményem.
Nincs nagyobb parancs ennél! Ez nem egyházi, ez Isten parancsa, ami felette áll minden világról szóló értelemnek! Ebben a … attól parancs, hogy ebben foglaltatik minden, mi az életet jelenti!
Tulajdonképpen ez a parancs van beleégetve az Ember lelkébe, elméjébe. Ezt a parancsot torzítja el a világ értetlensége, okoskodása, ártó jó szándéka is, ami az eredendő bűn hagyatéka az Emberre, és ami alól a keresztség képes felszabadítani az embert. Hogy visszanyerje szabadságát - megváltottságát. A szabad akarat szabadságát, hogy megváltottá lehessen!
A keresztelési szertartásban a pap e szavakat mondja:
- „én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”
- „Imádkozzunk, kedves testvéreim, hogy a mindenható Atyaisten vízből és Szentlélekből új életet ajándékozzon ennek a gyermeknek!”
- „Jóságos Atyánk! Te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az istengyermekség új életét.”
- „A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked.”
- „a keresztségben új teremtménnyé lettél, és Krisztust öltötted magadra.”
Nem beszél a parancsról, de arról beszél, hogy Krisztusba öltözik a megkeresztelt, a keresztség által, mely kegyelem, mely méltóság, és, mely kiválasztottá tesz, éppen ezért privilégiumává lesz, kiváltságossá teszi a személyt!
Az Ember, a keresztségétől kezdve, ha akarja, és elfogadja, mindenkor élhet ezzel a kiváltságával! Mindenkor élhetek a bűnbánat kegyelmével Isten előtt! Aki készséges rá, hogy megbocsásson, eltörölje bűneimet, és tiszta lappal újra kezdhessek!
Igen, a szeretet parancsa ezt a kiváltságot jelenti minden ember számára! Aki aláveti magát e parancsnak, és szándékában áll e parancs szerint élni!
A keresztség által az Ember szüntelenül döntési helyzetbe kerül. Dönthetek arról, hogy jobb akarok lenni, tisztább, igazabb, szentebb, mint amilyen voltam az előző pillanatban.
Meg akarok felelni Isten parancsának! Eleget akarok tenni a parancsnak! Magamra vonom a parancs erejét, hatalmát, és kötelékét! Segíts Istenem, Atyám, Jézus Mester, hogy parancsodat ne csupán érteni, de éltre kelteni is képessé legyek! Mert a keresztség kegyelmét, mint megváltásomat akarom kiteljesíteni életemben! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése