2017. március 21., kedd

Családunk minden kötelességét tudja teljesíteni! Add meg Urunk!Családunk minden kötelességét tudja teljesíteni!
 Add meg Urunk!Szívbéli jóság? Én, hogyan kérhetem az irgalmat Istentől, Istennél, a magam számára, ha én nem vagyok képes az irgalmasságra?
Krisztus szeretetéből meríteni hitet, szeretetet, és a szeretetben megérteni mit jelent az, amikor azt mondja Jézus, hogy „‘Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot’. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” [Mt 9,13] – Mennyire nehéz az embert meglátni a bűne mögött. Azt a lényt, akinek fogalma sincs arról, hogy mennyire bűnös, hogy mennyire benne áll abban a közegben, mely a bűn rabságában senyved, haldoklik, éppen a megsemmisülés felé sodródik. Az ösztönös lét, bizony a bűn sodrásában veszíti el az embert. Isten pontosan ez ellen akar felvértezni bennünket az elmével, a gondolkodás képességével, a szabad akarattal. Azért adott számunkra Isten tudatot, tudatosságot, hogy képessé lehessünk a szeretetben létet választani, és így a jóra törekedni.
A mai olvasmányok, szentírási idézetek ebben mutatnak összefüggést. Dániel próféta könyvének idézete arra mutat rá, hogy bizony van, és mindig kell tudnom felismerni magamban azt a jóra képességemet, amiből építkezhetek, növekedésnek indulhatok, és remélhetem, hogy a kegyelem társulhat ahhoz a gyengeségemhez, mely a jót akarja szolgálni.
Péter, az okoskodó embert szemlélteti, aki kétkedik okoskodásában, érzi, mi a jó és mi lenne a helyes, de bizonytalan, gyenge a hite arra, hogy a jó bizonyosságát engedje érvényre jutni. Talán a környezet, a mások véleménye, vagy viselkedése az, ami elbizonytalanít. Vagy olyan nevelést kaptam, ami nem tett elég határozottá a jóra.
Jézus példabeszéde egyértelműsíteni szeretne, minden kétséget el próbál oszlatni. Hogy tudatossággal, Rá bízva magunkat, tudjuk, és merjük is tenni azt, ami a helyes és a jó.
Mennyei Atyám! Kérem kegyelmeddel támogasd jóra való szándékomat! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése