2017. március 25., szombat

A keresztény derűt sugározzuk! Add meg Urunk!A keresztény derűt sugározzuk!
Add meg Urunk!


A Szentlélek Krisztus közösségét építi. Jézus Krisztus közössége viszont, Isten országának az építője. Ha nem vagyok a Szentlélekben Krisztussal közösségben, akkor elvesztem. Saját „karrieremet” csak Velük közösségben építhetem.
Vajon, értjük, ill. értem én azt, mit jelent, a Szentlélekben eltelve állapot? Tegnap arra döbbentem rá, hogy mennyire bezártak, megmerevedettek vagyunk a magunk rendszerébe, amit mi magunk építünk fel, alakítunk ki, teremtve magunk számára biztonságos környezetet?
Tulajdonképpen – ahogy ezen eltűnődtem – a bűnös, és Istentől idegen világ nyomja ránk ezzel a bélyegét. Hiszen, a közösségi lét lényege az, hogy egymást megerősítjük szabadságunkban és egyben jóra képességünkben, illetve szentségi létünkben. Pontosabban: így kellene lennie, de nem így van! Sokkal inkább az ellenkezője az igaz: egymást kilökjük, kilendítjük a szentségben biztonságot adó nyugalmi állapotunkból. Éppen ezért, nem marad más hátra, mint az, hogy magunk teremtsük meg biztonságot adó nyugalmi állapotunkat. Pótcselekvés ez, nem más. Ráadásul hibás, téves pótcselekvésünk. Mert amikor bajban vagyunk, nem az édesapához, vagy édesanyához futunk, azaz, Istenhez, hanem mi próbáljuk a magunk igényei szerint feltételeinket biztosítani. Hát, ez bizony, nem keresztény életállapot! Rosszul szocializálódtunk. Nem lettünk tudatosan ránevelve arra, hogy hol keressük biztonságunkat és bizonyosságunkat, akkor, amikor az élet dolgaiban kellene kérdéseket feltennünk, és keresnünk a kérdéseinkre válaszainkat. Nem tanultunk meg kérdezni, és kérdéseinknek irányát kutatni. Kitől kell választ kérnem, és kinek a válaszát kell elfogadnom?
Na, de mit jelentsen számomra az, amit olvasok az ősegyház történetében, amit Lukács úgy fogalmaz meg, hogy ’Szentlélekben beteltek’ (l.: ApCsel 4,31). A Szentlélekben eltelt szívűek valamilyen más állapotban vannak? Lehet, hogy ezt én nem ismerem, és fel sem érem, hogy mit jelent ez? Mert Péter milyen módon tanított, amire ezrek megtértek és megkeresztelkedtek? Vagy: Péter milyen állapotban volt, amikor Ananiásra és feleségére ráolvasta bűnüket, és halálukat? Péter úgy el volt telve Szentlélekkel, hogy látta azt, ami az éppen kibontakozó egyházközösséget csírájában képes lehetett volna elpusztítani, tönkre tenni, vagy legalább is ártott, mert a gonosz mesterkedése volt.
Hogy képessé legyünk megtenni Isten akaratát, azt, amit általam akar Ő megtenni, közösségre kell lépnem a Szentlélekkel. Amire úgy juthatok el, ha Jézus Krisztussal közösségben vagyok! Parancsai szerint élni! De, ebben is a Szentlélek segíthet engem! Hát jöjj Szentlélek és győz le engem, hogy az Atya Isten győzedelmére lehessek! Mária, Aki igent mondani képessé lehettél a Lélek erejében, az Atya akaratára, legyél közbenjáróm és megsegítőm! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése