2017. január 30., hétfő

A Te szemeidnek dicsőséges haláláértA Te szemeidnek dicsőséges haláláért.
Mi bűnösök, kérünk Téged, hallgass meg minket:


Jézus, Jézus által az Isten, tesz olyan dolgokat, amelyek során az ember képes a változásra, a megújulásra, a megtisztulásra! És akkor az ember, együgyű zavarában azt mondja: „engedd, hogy kövesselek!” Jézus válasza azonban ez: „Az túl egyszerű volna, hogy az én árnyékomban tetszelegj, belőlem próbálj magadnak személyiséget kölcsönözni. Nem! Menj haza, ha van örömöd, akkor azoknak beszélj róla, akik ismertek, és akiket meg tudsz győzni arról, hogy megváltoztál!” A megváltás, változásra szólítja fel a hívő embert. A változás, megtérés, ebben az értelemben.
Változni az ember akkor lehet képes, ha elhiszi, hogy képes lehet megváltozni! Mert van valaki, Aki örömhírévé lett. Mert „az örömhír nem valami, hanem valaki! Egy személyről van szó, aki ebben a világban megtestesíti Isten Örömhírét.” Így vall Jézus kérügmájáról Pepe, azaz: Jozé H. Prado Flores, a Szent András Nemzetközi Evangelizációs iskola alapítója, megteremtője.
Ez az ember ott, Jézus csoda-tette által elindult a megtérés útján. A megigazulás útján. Megkapta a lökést, a kegyelmet, hogy hitére eljuthasson! Mi is az a megigazulás? A hitbéli megigazulásra gondolok: A megigazulás megbékélés Istennel. Azt mondja Pál apostol, hogy „tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk Krisztus hite, és nem a törvény cselekedetei által, mert a törvény cselekedeteiből egy ember sem igazul meg.” [Gal 2,16]
Ha Jézus Krisztusba vetett hit által igazul meg az ember, akkor Isten előtt! De az igazulhat meg, aki addig nem volt igaz, vagyis, az, aki beismeri bűnös voltát! Ez a kiindulási alap. Aki nem ismeri be, hogy beteg, azon az orvos sem tud segíteni, és lehet, hogy abban a tudatban hal meg, hogy nem beteg. Így van ez a lélekkel is.
Erre vonatkozóan így tanít Pál apostol: „Az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket, hogy igazságosságát most kimutassa. Mert amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz.” [Róm 3,22-26] Ehhez akarnom kell, meg kell békélnem Isten Igazságával, el kell fogadnom, hogy az Ő igazsága javamat akarja szolgálni, ezért közösségre lépek Jézussal.
Az én változásom, megigazulásom, fejlődésem a hitben, segíthet másokat abban, hogy saját tapasztalást szerezhessenek Isten irgalmas szeretetéről! Megengedni másoknak, hogy rácsodálkozzanak arra a csodára, ami velem történt! Ez, a kérügmatikus hitvallásnak a lényege. Avas be engem a Te érzelmeidbe és a Te örömödbe, hogy örömödben örömömre leljek, melyet megoszthatok, szétkürtölhetek a világban! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése