2016. október 8., szombat

Ferenc pápa beszéde a Szeplőtelen Szűz Mária Missziós Oblátusai nagykáptalanjáhozFerenc pápa beszéde a Szeplőtelen Szűz Mária Missziós Oblátusai nagykáptalanjához


Október 7-én, pénteken délben a Szentatya a Kelemen-teremben találkozott a Szeplőtelen Szűz Mária Missziós Oblátusai nagykáptalanjának résztvevőivel.


Hozzájuk intézett beszédében a pápa alapításuk bicentenáriuma kapcsán a rendalapítóra, szent Eugène de Mazenod-ra emlékeztette őket, aki „fiatal papként a Szentlélek ösztönzésére válaszolt a nagy francia forradalom kihívásaira és alapította meg a missziós oblátusokat, akik először Dél-Franciaországban kezdtek működni, majd a világ mind az öt kontinensén elterjedtek. A Jézus iránti szenvedélyes szeretet és az egyház felé irányuló feltétlen ragaszkodás töltötte el az alapító szívét, amikor Nagypénteken, a kereszten függő Jézus előtt az irgalmasság tapasztalatával telt el. Most éppen az irgalmasság szentévében emlékeztek őrá, akit Szent II. János Pál pápa az »Ádvent emberének« nevezett, mert a Szentlélek iránti tanulékonysággal tudta olvasni az idők jeleit és képes volt megvalósítani Isten műveit az egyház életében”.
Az egyház napjainkban a világgal együtt nagy változások korában él – folytatta a pápa – és szüksége van olyan emberekre, akik elviszik a szívekbe Jézus Krisztus szeretetét az alapító példája nyomán. Fontos az egyház számára dolgozni, mely minden emberért van, kész a befogadásra és a segítésre. A rend missziós története Istennek szentelt személyek története, akik feláldozták az életüket a misszióért, a szegényekért, csakhogy elérjék azokat a helyeket, melyek még pásztor nélkül voltak. Az evangélium öröme ragyogjon fel az arcotokon és tegyen benneteket örömteli tanúságtevőkké. Egymást közt a karitász legyen a legfőbb életszabály és ezzel a lelkülettel és szívvel szembesüljetek a mai világgal. Az imádság testvéri tapasztalata segítse a közösségi megkülönböztetést új missziós lendületért. Miközben a rendi családotok most kezdi a története harmadik évszázadát, adja az Úr – kérte végül a pápa – hogy annak új, termékeny evangéliumi lapjait írjátok, soha nem feledve, hogy a nevetek az alapítótok nyomán „útlevél a Mennybe”.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése