2015. augusztus 18., kedd

A Megszentelt Élet Éve 228.augusztus 18.

A rend alapításának ünnepe
Imádkozzunk a Legszentebb Üdvözítő Nővéreiért!
  • Legszentebb Üdvözítő Nővérei
Alapítójuk: Eppinger Erzsébet Mária Alfonza
A magyar szerzetes kongregáció eredete az Elizabeth Eppinger, Mária Alfonza anya által az elzászi Niederbronn városában 1849-ben alapított megváltós nővérekig vezethető vissza. A magyar közösség Pozsonyban kezdte meg működését egy gyermekkórházban. (1896) Csernoch János hercegprímás 1915-ben a három magyarországi házat (Sopron, Zsira, Budatétény) önálló kongregációvá nyilvánította. Központi házunk Zsirán nyílt meg, itt történt az új hivatások képzése. Így született meg a Legszentebb Üdvözítő Leányai Szent Ágoston Regulája szerint élő magyar kongregáció. Apostoli célkitűzésünk: a felebarát javának előmozdítása, a szegények gondozása, kórházi és egyéb betegápolás, valamint a keresztény ifjúság nevelése. 1950-ben 180 nővértől vonták meg a működési engedélyt. A kártalanítást követően 1998-ban épült fel a solymári házunk, mely idős otthonként működik. A nővérek szeretettel ápolják Mandl Rozália M. Remigia nővér emlékét, aki 1945-ben, 27 éves korában tisztaságáért halt vértanúhalált. Fertőrákoson van eltemetve.
Lelkiségünkből:
„Szellemetek legyen Jézus Krisztus szelleme. Egész életük ehhez az isteni példaképhez igazodjék. Az Ő szelleme éltesse és hassa át őket annyira, hogy az minden szavukban és cselekedetükben kifejezésre jusson. Minden nővér mondhassa az apostollal: Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem (Gal 2,20) úgy, hogy Jézus élete egész lényükben megnyilvánuljon.” (vö. Első szabály 1,III.)
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése