2014. május 3., szombat

Húsvét második hete szombatHúsvét második hete szombat

„Fel akarták őt venni a bárkába, de a bárka azonnal a parthoz érkezett, ahová tartottak”

Jézus elmenekült a hegyre imádkozni. Neki nem volt szüksége a lakomától fellelkesült atyafiak együttérzésére, hogy valakik királlyá tegyék. Pilátus előtt sem erre az esetre hivatkozik, hogy az egyszerű népem megegyeztek, hogy én legyek a királyuk. A feltett kérdésre röviden válaszol: „tehát király vagy te? Jézus azt felelte: Te mondod, hogy király vagyok”(Jn,18,37) Az Ő méltósága mennyei. Az emberek nem keresték. Megnyugodtak, hogy tanítványai nélküle hajóztak el. A tenger hullámozni kezdett, mert nagyon erős ellenszél kerekedett. Jézus tudta, mert ő rendelte a szelet. Kellett, hogy a tanítványai érezzék, nála nélkül nem boldogulnak a nehézségekkel. Vele viszont minden megoldható. Hajnalra még a tenger közepén jártak. Az Úr utánuk indult a hajnali szürkületben. Gyalog ment hatalmas lépésekkel a tenger színén. Az evezősök észrevették, és nagyon megrémültek: Egy szellem követi őket! Jézus azonban odakiáltott: „Én vagyok, ne féljetek!”(20) Nem akart ijesztgetni, hanem gondolkodtatni. Az emberi test elmerül a vízben, de veszít a súlyából annyit, amennyi az általa kiszorított víz súlya.(Archimedész törvénye) Nem az akkori tanítványoknak, hanem a jóval későbbieknek a kritikusoknak üzen a vízen járással: Tegnap megmutattam a csodálatos kenyérszaporítással, hogy az anyagot saját teste anyagát is - tetszése szerint szaporítja. Ma azt igazolja, hogy el tudja venni teste súlyát is, nem süllyed a vízbe. A súly egyenesen arányos a tömeggel, a teste tömegét is elveheti csorbítás nélkül. A délelőtt közlendő ígérete könnyebben hihető ilyen bizonyítékok segítségével. Jézusnak minden lehetséges, hiszen Isten. A megígért Eukarisztia lehetőségeit csak az nem érti meg, aki a hozzáfűzött krisztusi jeleket nem hajlandó gondolkodva elfogadni. Kafarnaumban a zsinagógában Jézus szeretete egyik legnagyobb jeleként jelenti be, hogy teste valóban étel, és vére valóban ital. Az eljövendő századok emberei is minden időben megkapnák Jézus testének és vérének áldozatát jelenvalóvá téve a pokollal vívott harcaink ellenszerét ”Amikor azonban eláradt a bűn, túláradt a kegyelem a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5,20) Ez a keresztáldozatban valósult meg és ismétlődik annak megjelenítésében, a szentmisében is. A sátán elleni harcban, nem erőszakoskodni nem könyörögni kell, hanem részt venni a szentmiséken, és a kegyelem erőszak nélkül kisöpri életünkből ellenségeink gonoszságát.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése