2014. május 2., péntek

2014.05.02. péntekEvangelii Gaudium – az evangélium öröme!

2014.05.02. péntek

Miért mondjam el az én tapasztalatomat?

Nagyon régen ismerem Szent Ágoston püspök, egyházatyát, hiszen 1942 óta szerzetes-kispapként, 1951-től kezdve felszentelt papként olvasok róla, még többet tőle. Őszintén megcsodáltam hatalmas művét, amikor nyomtatásban ráakadtam egy könyvtárpolcon. Nem számítógépen, még csak nem is írógépen szerkesztette annak idején. Nem regények vagy más szépirodalmi művek, hanem tudományos teológia-tudomány világhírű értekezései. Élete már szinte születésétől közismert volt. Soha nem titkolta menekülését a kereszténység elől. Édesanyja a legremekebb keresztény asszonyok közül való. Tudta, hogy szép és Istentől nagyon megbecsült hivatás kisdedet szülni, de azt is tudta, hogy ez csak akkor igazán örömteli, ha a gyermekét az örökkévalóságra segíti. Ezért kérte bűnös szórakozások rabjaként élő fiát megtérésre. Amikor nem hallgatott édesanyjára, akkor ő intenzívebben kezdett imádkozni érte. Fia negyven évesen tért meg, felvette a beavató szentségeket, majd pappá szenteltette magát. Később Afrikába visszatérve Hippo püspöke lett. Nem titkolta előéletét. Mint a kegyelmek (Isten természetfeletti ajándékai) szorgalmas kutatója, majd a kegyelemtan tudományos kidolgozója önmagán is tanulmányozhatta ezt a csodálatos titokvilágot.„Mi mindnyájan az ő (Jézus) teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet”(Jn 1, 16)„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Fiának dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal”(14) Ő érezte önmagán a hatását. Elmélkedéseiben csodálatosan megfogalmazza tapasztalatait, hogy bátran vallja minden gyarló ember: én is lehetek szent, hiszen a kegyelem bennem is működik. Dogmatika-professzorom mondta nekem: A kegyelemről lényegesen többet nem tudunk, mint Hippo egykori püspöke, Szent Ágoston tudott. (+430)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése