2017. február 14., kedd

Szent Cirill és Szent MetódSzent Cirill és Szent Metód
ApCsel 13,46-49; Lk 10,1-9
Európa társvédőszentjei.

Európa fő védőszentje Nursiai Szent Benedek. Ő a VI. században élt, rendet alapított Isten dicsőségére és az emberek üdvösségének szolgálatára. Azért lett Európa fő védőszentje, mert a szerzetesei közül kerültek ki a Nyugat-Római Birodalmat megszálló barbár népek tanítói. Megtanították e népeket hinni az egy Istenben, csak Őt imádni, de megtanították szorgalmasan és eredményesen dolgozni is. Szent II. János Pál pápa mellé társvédőszentekké nyilvánította Szent Cirillt és Szent Metódot.  Ők a szláv népek térítői voltak a IX. században. A hit mélyebb ismeretéhez azzal is segíteni akarták e népeket, hogy a maguk görög anyanyelvének betűiből - némi átalakítással - abc-t írtak (innen ered a cirill betű kifejezés). Beszámolóra Rómába utaztak. Cirill ott halt meg 869. február 14.-én. Metódot a pápa püspökké szentelte, és így küldte vissza Morvaországba. Közben hazánk területén is missziót végzett egy ideig. Szent II. János Pál pápa maga is szláv származású lévén, úgy látta jónak, ha a szlávok térítőit, fizikai és szellemi munkára nevelőit társvédőszentekké nyilvánítja. Mi lehetett az indítéka? A szlávok nagyobbik része elszakadt a pápa fennhatósága alól, Európa a XX. században nyugati és keleti blokkra szakadt, hidegháborút vívtak, a keleti rész vallásüldöző lett, a nyugati elvallástalanodott. Kellettek eme józan, egykori térítők a mai áldatlan állapotok javítására. Mi is tiszteljük őket. Kérjük, bontsák le a felénk, de egymás felé is szorgalmasan felépített otromba falakat, a gyűlölet bástyáit, mert a kereszténység alapja ma is az igazság és a szeretet.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése