2015. július 1., szerda

A Megszentelt Élet Éve 180.július 1.

Jézus Szíve ünnepe (június 12.)
Imádkozzunk a Szent Ferenc Segítő Nővéreiért!
  • Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége
Alapítójuk: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
Nővéreink elkötelezik magukat a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmára. Ennek külső jeleként a szerzetesek egyszerű habitusát viseljük. Elfogadjuk, hogy Isten a testvéreknek különféle talentumokat adott ezért nem egyformaságra törekszünk, hanem egységre a sokféleségben. Elsődleges feladatunk az evangéliumi tanácsok követése, az imádság és az engesztelés a hazánkért. Ezt szorosan követi az egyházi szolgálat, amelynek két fő eleme van: egyházközségi szolgálat és hitre nevelés. Azt vállajuk fel, amit éppen ott és éppen akkor Isten kér tőlünk.
Lelkiségünkből:
Szent Ferenccel együtt valljuk és éljük: mi Isten komédiásai vagyunk , és azért küldött bennünket a világba, hogy az embereket megtanítsuk az igazi örömre (Pl XLIII)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése