2015. június 29., hétfő

A Megszentelt Élet Éve 178.június 29.

Szent Péter és Pál apostolok ünnepe
Imádkozzunk az Egyházközségi Nővérek Társasága tagjaiért!
  • Egyházközségi Nővérek Társasága
Alapítójuk: Dr. Künnle Theodóra
Az alapító célja: hivatásos, jól képzett, életszentségre törekvő munkaerőt biztosítani plébániákon, egyházközségekben levő feladatokra a lelkipásztor segítésére. A tagok az evangéliumi tanácsokra fogadalmat tesznek, megfelelő végzettséggel és megbízással rendelkezve, az egyházközségekben 2-3 személyes közösségben élnek és dolgoznak: hitoktatás, karitasz, plébániai adminisztráció, irodavezetés, kántorság, sekrestye, szervezési feladatok, adószedés, beteglátogatás, házvezetés, stb. A lelki fejlődést a közös programok segítik.
Lelkiségünkből:
"Az Úr Jézus iránt való szeretetünk és odaadásunk a közösségen át valósul meg...Az egyének lelki megújulásán fordul az egyházközségek élete, az egyház ügye." A Szabályzat magyarázatból


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése