2015. június 4., csütörtök

Úrnapi szentmise és körmenet Rómában Ferenc pápávalÚrnapi szentmise és körmenet Rómában Ferenc pápával

Úrnapi körmenet a Lateráni Szent János-bazilikánál, 2014. - L'Osservatore Romano

Június 4-én, csütörtök esti adásunkkal egy időben Ferenc pápa Krisztus szent testének és vérének ünnepe alkalmából a Lateráni Szent János-bazilika előtti téren este 7 órától szentmisét mutat be. Ezt követően zárt autón megy át a Santa Maria Maggiore-bazilikába, ahol megvárja az ünnepi körmenet megérkezését. Az Oltáriszentséget autóval viszik a Santa Maria Maggiore-bazilikához két diakónus kíséretében, míg Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke gyalog vezeti a körmenetet. Ezt követően Ferenc pápa eucharisztikus áldást ad a jelenlévőkre a szertartás lezárásaként. Mint ismeretes, már tavaly is a zárt autón való utazás mellett döntött a Szentatya, hogy így a hívek figyelmét jobban Krisztus szent teste és vére ünnepére, az Oltáriszentségre irányítsa.
Úrnapját a pünkösd utáni második csütörtökön ünnepli a világegyház, mivel az ünnep nagycsütörtökkel van kapcsolatban. Nagycsütörtökön történt ugyanis az Oltáriszentség alapítása, ám a nagyhéten a sok gazdag ünnep közt annyira megoszlik a figyelem, hogy az nem teszi lehetővé azt a fajta teljes odaadást, melyet az Eucharisztia iránti szeretet gyújt az ember szívében. Ezért az Egyház a húsvéti idő után külön is hálát ad ezért a csodálatos ajándékért.
Az ünnep keletkezése a XII. századra megy vissza, amikor többfajta eretnekség is rombolta a hit alapjait, miközben egyre jobban fellendült az Eucharisztia-kultusz. Ennek egyik gyümölcseként 1200 körül Párizsban bevezették az úrfelmutatást a szentmisében. Ezek után Krisztus egy Ágoston-rendi apácának, Szent Juliannának magán-kinyilatkoztatásban adta tudtul kérését, miszerint az Eucharisztia titkát külön egyházi ünneppel is ünnepeljék. IV. Orbán pápa eleinte habozott, ám a bolsénai eucharisztikus csoda meggyőzte őt. A pápa ezek után megbízta Aquinói Szent Tamást, korának legnagyobb domonkos tudósát, hogy alkossa meg az ünnep zsolozsmájának és miséjének szövegeit. Miután ez megtörtént, a pápa 1264-ben elrendelte az ünnepet. Máig ezeket a szép szövegeket halljuk az úrnapi liturgiában. Úrnapi körmenetről először 1279 tájékáról vannak adatok.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése