2015. június 5., péntek

Évközi kilencedik hét péntekÉvközi kilencedik hét péntek


Az előzőekben a különböző zsidó vallási csoportok, a farizeusok és szadduceusok képviselői, valamint egy írástudó tett fel kérdést Jézusnak, részben a vitatkozás szándékával. Ennek folytatásaként a templomban tanító Jézus tesz fel kérdést a Messiással kapcsolatban. Most tehát fordul a helyzet, azoknak kellene válaszolni, akik eddig rafinált kérdéseikkel igyekeztek sarokba szorítani az Urat. Az ő feleletükről azért nem számol be Márk evangélista, mert valószínűleg nem tudtak megfelelni a kérdésre, azt azonban megtudjuk, hogy a nép szívesen hallgatta Jézus tanítását.
Érdemes elmélkedésünkben Jézus kérdésének szószerinti tartalmán túllépnünk, s nem csupán arra figyelnünk, hogy a Messiás Dávid király családjának a leszármazottja. Mit hiszünk mi Jézusról, a Messiásról? Bár a korabeli zsidóság várakozásainak és Messiásról alkotott elképzeléseiknek nem felelt meg, de a keresztények kezdettől fogva hittek abban, hogy a Messiás küldetéséhez hozzátartozik a szenvedés, a halál és a feltámadás, és hittek abban, hogy a Messiás jöveteléről szóló prófétai ígéretek Jézus Krisztus személyében teljesedtek be.
Hiszek-e Jézusban, a Messiásban, aki értem vállalta a szenvedést? Hiszek-e Jézusban, a Messiásban, aki feláldozta értem életét? Hiszek-e Jézusban, a Messiásban, aki feltámadt a halálból, s aki engem is az örök életre hív?
© Horváth István Sándor
Imádság:

Istenünk, nem vagyunk magányosak, elhagyatottak, árvák, mivel egy test és egy lélek vagyunk. Elhivatottságunk is egy reményre szól. Egy a hit, mely összekapcsol minket, egy a keresztség, melyben testvérekül születtünk. Krisztus a közös testvérünk, és Te vagy mindnyájunk közös Atyja! Őrizz meg szent közösségedben!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése