2015. június 12., péntek

Jézus Szent SzíveJézus Szent Szíve


Kis idővel Jézus halálát követően a katonák azzal a szándékkal döfték át lándzsával az Úr szívét, hogy megbizonyosodjanak haláláról. János evangélista minden bizonnyal azért írja le a jelenetet, hogy az olvasók számára is kétségtelen legyen, hogy Jézus valóban meghalt a kereszten. Ha ugyanis nem halt volna meg, könnyű lett volna természetes magyarázatot találni arra, hogy miként mutatkozott élőként harmadnap apostolai és tanítványai körében. Ez esetben a feltámadás nem volna igaz. Ezt a tévedést oszlatja el az evangélista. Akit megkínoztak és aki ennyit szenvedett a kereszten, s végül akinek szívét is átszúrták, az valóban meghalt.
Mindezen túl a keresztény hagyomány lelki tartalommal tölti meg az eseményt, amikor az Úr Jézus átszúrt szívét a kegyelem, az üdvösség, az irgalom és a szeretet forrásának tekinti. Isten Fia földi élete során számos módon kimutatta az emberek iránti szeretetét, de ez a szeretet akkor érte el tetőfokát, amikor feláldozta életét, meghalt az emberekért, értünk.
Tanítson minket alázatra és igaz bűnbánatra a mai ünnep! Érintsen meg a Jézus szívéből áradó irgalom, hogy felismerjem: az Úr szeretete szerezte meg bűneim bocsánatát, neki köszönhetően nyerek irgalmat vétkeimre. Uram, Jézus Krisztus, szeretlek téged, légy irgalmas hozzám!
© Horváth István Sándor
Imádság:

Mennyei Atyánk! Te a nappalt kihozod az éjszakából – fölébresztesz minket új munkára. Engedd, hogy lássuk nagyságodat, és dicsőségedért álljunk szolgálatodra. Küldj minket a nagy világba, ragyogjon bennünk kegyelmed lángja, hordozzon minket nagy irgalmad, vezéreljen mindig akaratod! Áldd meg napi munkánkat, őrizz meg a súlyos botlásoktól, szenteld meg az emberek közösségét, hogy testvérként küzdjünk az örök életért. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése