2015. június 13., szombat

A Megszentelt Élet Éve 162.június 13.

Jézus Szíve ünnepe (június 12.)
Imádkozzunk a Jézus Szíve Társaság tagjaiért!
  • Jézus Szíve Társasága
Alapítójuk: P. Bíró Ferenc SJ
A Jézus Szíve (Népleányai) Társaságát Bíró Ferenc jezsuita az Egyház és a magyar nép szolgálatára alapította. A Társaság hangsúlyt helyez arra, hogy tagjai a teremtett világ javait Isten dicsőségére és embertársaik szolgálatára használják. A tagok Krisztus-követésükben, Jézus Szíve tiszteletükben az Isten-ember-világ egységét, a teljes harmóniát hangsúlyozzák és akarják megvalósítani életükben és munkásságukban. Jézus Szívének szereteturalmát az egyének és a családok érdekében terjesztik a társadalomban. Közösségi életük példájának a názáreti Szent Család mindennapjait tekintik. Az Alapító elgondolásának megfelelően a Társaságnak vannak olyan tagjai is, akik egyedül vagy a családjukkal otthonukban laknak, és a Társaság szelleme szerint élnek és dolgoznak.
Lelkiségünkből:
"A Jézus Szíve tisztelet a Társaság számára elsősorban nem ájtatosság, hanem Jézus szeretetéletének folytatása, "a teljes, történelmi, reális Krisztus reális követése igazságban és tettben." (Konstitúció 7.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése