2013. június 30., vasárnap

263. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.06.30. vasárnap

Különbözőség, de egyenlőség

Isten gyermekei vagyunk. Ez csodálatos családi állapot. Igazán gyermekei az Atyának, mert a megszentelő kegyelemmel, amelyet a keresztség szentségében biztosan elnyertünk, igazán felemelt magához az Atya. Igazán visszakaptuk ősszüleink által elvesztet örökségünket. Igazán testvérei lettünk Jézus Krisztusnak. Ha gyermekek, akkor egyforma joggal örökösök is. Krisztusnak pedig társörökösei. Az édes gyermekek is egyenlő jogokkal bírnak a családban. Az egyenlőség tehát biztosítva van. a különbözőséget pedig maga az Atya rendeli el, amikor minden gyermekének más-más fokban adja az első megszentelő kegyelmet. Ez helyzeti előny, nagyobb felelősség, de mindenkinek joga és lehetősége az eredeti mértéket tetszés szerint növelni: szentségekkel,imával, jócselekedetekkel. Aki Isten rá vonatkozó tervét igyekszik percről-percre teljesíteni, abból az élete végére maradéktalanul gyönyörű ember alakul. A maga nemében mindegyik maradéktalanul tökéletes.Előfordulhat, hogy valaki a családban töbre viszi, mint a testvérei. Körükben ugyanaz a testvér marad. Ha pappá szentelnek valakit, igen nagyhatalmat kap. A lelkére a keresztség és bérmálás szentségi jele mellé papi karakter is járul. De a karakterek számszerinti többsége nem jelenti, hogy a belőlük fakadt jótettek egyformán növelnék az érdemeket is. Szent Pál elismerőleg szól a különféle lelki adományokról,de a végén egyszerűen megjegyzi:Ezek mind szépek és fontosak, de emellett még egy mindennél kiválóbb utat mutatok nektek a szeretetét.(1Kor 12,30)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése