2010. november 24., szerda

Vietnami szent vértanúkÉvközi 34. hét szerdájaDung-Lac Szent András és társai vietnami vértanúk emléknapja.Nem akarunk mással dicsekedni,
mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével.
A keresztről szóló tanítás nekünk,
akik üdvözültünk, Isten ereje.Testvéreim! Ma egy olyan ember csoportot, egy olyan népet ünneplünk, amely hagyományosan nem keresztény kultúrájú. Vietnam földjére a keresztény misszionáriusok csupán a XVI. század elején léptek. Nagyon sokan és gyorsan megtértek Jézus Krisztus tanításának és éppen emiatt gyorsan és nagy erővel kezdték üldözni a más vallásúak a keresztényeket. 1625 és 1886 között 117 keresztényt végeznek ki a hétéért, ebből csupán 21 volt külföldi misszionárius, a többi az üldözök honfitársa volt. Még a Vietnami laikus bennszülöttek is képesek voltak Istenért odaadni az életüket. Ezzel a vietnami egyház magvetőivé váltak. Sajnos az Egyház történelmét végigkísérték az ehhez hasonló üldözések időben és térben egyaránt. Szinte minden korban akadtak olyanok, akik a keresztényekben látták legfőbb ellenségeiket, és ez sajnos igaz a mai modern világra is. Minden üldöző egyformán úgy vélte, hogy fenyegetéssel, kényszerítéssel, bántalmazásokkal megtörhetik a hívő keresztényeket. E próbálkozások azonban sorra kudarcot vallottak, hiszen a keresztény vértanúk hősies helytállása még többeket állított Jézus Krisztus és az Egyház mellé. Az igazán hívő ember az üldözések közepette sem feledkezik meg arról, hogy üdvösségének egyetlen feltétele, hogy hűséges maradjon, s minden veszély, sőt életveszély ellenére is kitartson Jézus Krisztus személye mellett. Meggyőződésből fakadó vallásosságunk és hiteles keresztény életünk erősítsen meg másokat is a hitben! Napról-napra közelebb jön advent ünnepe, felcsillan a mi egünkön is a reménységét, a jövőt ígérő csillag. E csillagnak a fénye legyen támpontunk minden időben, bármilyen sötétség is tomboljon körülöttünk, bármilyen sötét árnyak fenyegessenek is bennünket, mi a szemünket erre a csillagra vessük és csak benne legyen bizodalmunk. Ez a csillag sosem visz bennünket távútra, mindig az üdvösség útját fogja nekünk megvilágítani a betlehemi jászol egyszerűségétől, a golgota hegyen álló kereszt véres valóságáig! Ne feledjük azt sem, hogy üldözés sokféle lehet! Vannak rendszerek, akik a testet akarják elpusztítani börtönökben, kínzókamrákban, arénákban! Nekünk nem ezektől kell leginkább félnünk, hanem azoktól rendszerektől, akik a lelket akarják elpusztítani bennünk. A liberális pénzügyi világ, amely napjainkat uralja erre törekszik, csillogó reklámfényekkel, csábító reklámokkal, a pénz és vagyon hamisságával igyekszik kiölni belőlünk mindent ami Krisztusi. A közelgő vásárlási őrületben mindig a betlehemi jászol egyszerűsége és világot bejáró boldogsága járjon a szemünk előtt. A vietnami vértanúk szegénységükben is Jézus Krisztusba kapaszkodtak annak keresztjébe példájuk figyelemre méltó a ma embere számára, ezért így fohászkodjunk:Istenünk, a szentmisében most egy Kenyérrel tápláltál minket. A szent vietnami vértanúk emlékünnepén könyörögve kérünk, hogy a te szeretetedben mindig egyek legyünk, és így hűségünk jutalmául elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése