2017. augusztus 6., vasárnap

Világosság Atyja, akitől minden jó származik Irgalmazz nekünk!Világosság Atyja, akitől minden jó származik
Irgalmazz nekünk!


Krisztus hatalma annyit ér, amennyire én képes vagyok hitemben hűséges, állhatatos, hiteles kereszténnyé lenni! El tudnak jutni szívemig Péter szavai? Azért nem az evangélium szavaira utalok, mert hiszen annyi történet van megírva Jézus életéből, ami hitemben megerősíthet, és mégsem elég. alán nem véletlen az sem, hogy Jézus apostolai lelkére kötötték, hogy az, amit megtapasztaltak ebben a történetben, arról ne beszéljenek addig senkinek, míg fel nem támad. Egyáltalán, ez a fogalom, hogy feltámadás, akkor és ott, mit jelentett az apostolok számára?
Van egy ember, Péter, aki valóban olyan esendő, botladozó, amilyen én is vagyok. Ha Ő tanúskodik Róla, Krisztusról, akkor talán Jézus történelmi alakjára is képes lehetek másként odafigyelni. Semmi ne vonja el Róla a figyelmemet! Képessé legyek elköteleződni, egészen alárendelni magam isteni hatalmának! Mert a hatalom, Istené (!), nem kényszerítő – a maga erejével – hanem megengedő! Megengedni és megsegíteni képes, a Szentlelke által, hogy ha valóban közösségre törekszem Vele, szándékom, akkor arra el is juthassak. Példa számomra rá, Péter! Persze, ehhez, le kell mondani önmagamról. Kényelem, akaratlagosság, érzelmek, vágyak, önbizalom, önhit, büszkeség, rosszul beidegződött szokások, következtetéseim, és akkor még nem is említettem azokat a korlátokat, melyeket felépítettem magam körül: mire vagyok képes, mi az, amit el tudok fogadni, mi az, amikre erőmből telik, stb.?
Mennyi, de mennyi akadály van bennem, ami távol tartani tud Jézustól! Na és a körülmények, melyekre oly könnyű hivatkozni és melyekkel lehet védekezni!
Ebbe a személyességbe, individuumba szól bele, dübörgőn, és fegyelmezőn az Atyaisten: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok”!
Ne legyen más uralkodó elv felettem, csak ez: Aki az Atya által szól, és van, és cselekszik! Csak azért, hogy engem engedelmességre, megengedő képességre neveljen, a legnagyobb hatalomnak való tiszteletből, mert nekem az válhat javamra!
Péter erre már rájött, a sok és szertelen tiltakozása között rájött arra, hogy szüksége van azokra a dolgokra, melyeket Jézus kínál fel minden ember számára!
Kereszténnyé lenni, azért nem árt, ha megkísérlem megfogalmazni, magamnak, hogy mit értek ezen? Már elcsépelt dolog, ha azt mondom, hogy Krisztuskövető a keresztény ember. Na persze. Most elvonulok egy hétre, lelki hétre. Szeretném e héten átelmélkedni: mit akarok, mit tudok, és mit lehet kibontani mai önmagam számára abból, hogy kereszténynek vallom magam? Abban bizonyos vagyok, hogy van mit megfejlődnöm. Nem vagyok még keresztény, de szeretnék az lenni! Mennyei Atyám! Szentlelkedet küld el nekem, hogy képessé lehessek, és legyen még időm is rá, hogy kereszténnyé lehessek, Krisztus által, és Vele! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése