2017. augusztus 6., vasárnap

Ferenc pápa: A Jézussal való találkozás nem öncélú, hanem testvéreinkhez küld minket!Ferenc pápa: A Jézussal való találkozás nem öncélú, hanem testvéreinkhez küld minket!

Augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén is elimádkozta a szentatya a déli Úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. A Szentatya beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Ezen a vasárnapon az Úr színeváltozását ünnepeljük a liturgiában. A mai evangéliumi szakasz azt beszéli el, hogy Péter, Jakab és János apostol tanúja volt ennek a rendkívüli történésnek. Jézus maga mellé vette őket, „és külön őket felvitte egy magas hegyre” (Mt 17,1). Miközben imádkozott, arca elváltozott, úgy ragyogott, mint a nap, ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Akkor megjelent Mózes és Illés, akik beszélgetni kezdtek vele. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet” (Mt 17,4). Még be sem fejezte beszédét, amikor fényes felhő borította be őket.
Az Úr színeváltozásának eseménye egy reményteljes üzenetet közöl velünk – ilyenek leszünk mi ővele –: arra hív minket, hogy találkozzunk Jézussal, és álljunk testvéreink szolgálatára.
Az, hogy a tanítványok felfelé haladnak a Tábor-hegy felé, annak végiggondolására késztet minket, mennyire fontos, hogy elszakadjunk az e világi dolgoktól, hogy elinduljunk a magaslat felé, és szemléljük Jézust. Arról van szó, hogy elkezdjük figyelmesen és imádságosan hallgatni Krisztust, az Atya szeretett Fiát, ismételten keresve az ima pillanatait, amelyek lehetővé teszik Isten szavának tanulékony és örvendező befogadását. Ebben a spirituális felfelé haladásban, ebben az e világi dolgoktól való elszakadásban újból fel kell fedeznünk az evangéliumról való elmélkedés, a szentírásolvasás békét adó és felfrissítő csendjét, ami egy szépséggel, ragyogással, örömmel teli cél felé vezet minket. És amikor így, kezünkben a Bibliával elcsendesedünk, elkezdjük érezni ezt a belső szépséget, ezt az örömet, amelyet Isten szava kelt bennünk. Ebben az összefüggésben a nyár gondviselésszerű idő arra, hogy nagyobb lendülettel keressük a találkozást az Úrral. Ebben az időszakban a diákoknak nem kell iskolába járniuk, és sok család nyaral. Fontos, hogy ilyenkor, ebben a pihenésre és a hétköznapi elfoglaltságainkból való kiszakadásra szolgáló időszakban erőre kapjunk testben, lélekben egyaránt, és el tudjunk mélyülni lelki életünkben.
A színeváltozás csodás tapasztalata után a tanítványok az Úrral való találkozásban átalakult szemmel és szívvel lementek a hegyről (vö. Mt 17,9). Ezt az utat mi is megtehetjük. Jézus mind élőbb felfedezése nem öncélú, hanem arra késztet minket, hogy „lemenjünk a hegyről” feltöltődve az isteni Lélek erejével, hogy döntsünk a megtérés új lépései mellett és állandóan tanúságot tegyünk a szeretetről mint a mindennapi élet törvényéről. Krisztus jelenlététől és szavának tüzétől átalakítva Isten éltető szeretetének konkrét jele leszünk minden testvérünk számára, különösen a szenvedők, a magányosok, a magukra maradottak, a betegek és mindazon férfiak és nők sokasága számára, akik a világ különböző részein megaláztatást szenvednek: igazságtalanságot, önkényt, erőszakot.
A színeváltozáskor a mennyei Atya hangja hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mt 17,5). Nézzünk Máriára, az odahallgató szűzre, aki mindig kész befogadni és megőrizni szívében isteni Fiának minden szavát (vö. Lk 1, 51). A mi anyánk és Isten anyja segítsen minket, hogy összhangba kerüljünk Isten szavával, és hogy Krisztus egész életünk világosságává és vezetőjévé váljon. Máriára bízzuk mindenkinek a nyaralását, hogy az nyugodt és jótékony hatású legyen, s főképpen mindazoknak a nyarát, akik nem nyaralhatnak, mert akadályt jelent a koruk, az egészségi állapotuk, a munkájuk, a szűkös anyagi helyzetük vagy más nehézség, hogy a nyaruk pihentető időszak legyen, azt barátok jelenléte és örömteli pillanatok kísérjék.
A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:
Kedves testvéreim!
Köszöntelek mindnyájatokat: rómaiak és különböző országokból jött zarándokok! Köszöntöm a családokat, a társulatokat és az egyes híveket.
Ma több ifjúsági csoport is jelen van, nagy szeretettel köszöntöm őket! Külön is megemlítem a veronai ifjúságpasztorációs csoportot, valamint az Adriából, Campodarsegóból és Offanengóból érkezett fiatalokat.
Mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Kérlek titeket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom ebédet! A viszontlátásra!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése