2016. augusztus 4., csütörtök

Ferenc pápa a domonkosokhoz: Csak a hiteles prédikáció érinti meg a szívetFerenc pápa a domonkosokhoz: Csak a hiteles prédikáció érinti meg a szívet


Ferenc pápa augusztus 4-én, csütörtökön délelőtt fogadta a prédikáló rend, a domonkosok általános káptalanjának résztvevőit Fra Bruno Cadoré általános rendfőnök vezetésével.


„A mai napot úgy írhatnánk le, hogy egy jezsuita a »kolduló barátok« között, mert délelőtt domonkosokkal, délután Assisiben ferencesekkel találkozom” – fogalmazott Ferenc pápa spanyol nyelvű beszédében.
Az idei év rendkívüli jelentőséggel bír a domonkosok számára, akik a rend III. Honoriusz pápa általi elismerésének 800. évfordulóját ünneplik. A pápa háláját fejezte ki a rend tagjainak azért, hogy jelentősen hozzájárulnak az egyház életéhez és együttműködnek a Szentszékkel a hűséges szolgálat lelkületében a kezdetektől mind a mai napig.
A pápa emlékeztetett azokra a domonkos misszionáriusokra, vértanúkra és a szeretet apostolaira, akik elhozták Isten gyengédségét a világba, ezáltal gazdagítva az egyházat és új lehetőségeket feltárva az evangélium megtestesítésére a prédikáción, a tanúságtételen és a szereteten keresztül. Az Istennel való erős, személyes egység nélkül a prédikáció lehet teljesen tökéletes, jól megindokolt és bámulatos, de nem érinti meg a szívet, pedig annak kell megváltoznia. „A prédikátor a szó szemlélője és a népé is”, aki megértést remél (vö. Evangelii gaudium 154.)
Isten igéjének a hatékonyabb közvetítése tanúságtételt igényel: az igazsághoz való hű mesterekre és az evangélium bátor tanúságtevőire van szükség. A szentek azért teremtek bőséges gyümölcsöt, mert életük és küldetésük a szív nyelvével szólt, amely nem ismer határokat és amelyet mindenki megért.
Végül legyünk prédikátorok és tanúságtevők a szeretetben, különben kétséget ébreszthetünk és gyanúsak lehetünk. Az élő és szenvedő Krisztus teste kiált a prédikátorhoz és nem hagyja nyugton. A szegények és a kiselejtezettek kiáltása felébreszt és segít megérteni, hogy Jézus együttérző volt az emberek iránt (Mt 15,32). Körbenézve látjuk, hogy a mai emberek szomjaznak Istenre. Kiáltásuk felhívja figyelmünket és ez kell, hogy életet adjon a struktúráknak és a pasztorális terveknek. Minél inkább sikerül eloltani mások szomját, annál jobban válunk a szeretetben és irgalmasságban hirdetett igazság prédikátoraivá, amelyről Sziénai Szent Katalin szól (vö. Dialógus, 35). Amikor Krisztus eleven testével találkozunk, evangelizálnak bennünket és felfedezzük a prédikátorlét és az isteni szeretet tanúságtevőinek szenvedélyét. Ezáltal megszabadulunk a ma nagyon aktuális gnoszticizmus veszélyes kísértésétől – hangsúlyozta Ferenc pápa.
Beszéde végén Ferenc pápa arra buzdította a domonkos rend tagjait, hogy örömmel kövessék Szent Domonkostól kapott karizmájukat. Példája ösztönöz arra, hogy reménnyel tekintsünk a jövőre, tudva, hogy Isten mindent megújít… és sosem okoz csalódást.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése