2018. február 25., vasárnap

Ferenc pápa: Színeváltozásával Jézus segít elfogadnunk a szenvedés szükségességétFerenc pápa: Színeváltozásával Jézus segít elfogadnunk a szenvedés szükségességét

Február 25-én, vasárnap a Szentatya azt hangsúlyozta, hogy Jézus színeváltozása nem más, mint feltámadása utáni dicsőséges állapotának elővételezett megmutatása annak érdekében, hogy megértesse tanítványaival, hogy míg az erőszakos fellépés nem, a szelíd szeretet győzelmet tud aratni.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Ma, nagyböjt második vasárnapján az evangélium Jézus színeváltozásának szemlélésére hív minket (vö. Mk 9,2–10).
Ezt a jelenetet össze kell kapcsolnunk azzal, ami hat nappal korábban történt, amikor Jézus feltárta tanítványainak, hogy Jeruzsálemben „sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad” (Mk 8,31). Ez a bejelentés válságba sodorta Pétert és a tanítványok egész csoportját, akik elutasították annak gondolatát, hogy a nép vezetői visszautasítják, aztán megölik Jézust. Ők ugyanis egy hatalmas, erős, uralkodó messiást vártak, ezzel szemben Jézus alázatosnak, szelídnek mutatkozik, Isten szolgájának, az emberek szolgájának, akinek áldozatul kell adnia életét, végig kell járnia az üldöztetés, a szenvedés és a halál útját. Hogyan lehetne követni egy olyan mestert és messiást, akinek földi sorsa ily módon végződik? Így gondolkodtak. És a választ épp a színeváltozás adja meg. Mi Jézus színeváltozása? Elővételezett húsvéti megjelenés.
Jézus maga mellé vette a három tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost, és „felvezette őket egy magas hegyre” (Mk 9,2); és ott egy pillanatra megmutatja nekik dicsőségét, Isten Fiának dicsőségét. A színeváltozásnak ez az eseménye így lehetővé teszi a tanítványoknak, hogy összeomlás nélkül, pozitívan tudják fogadni Jézus kínszenvedését. Úgy látták meg őt, amilyen a szenvedés után lesz: dicsőségesen. Jézus így felkészíti őket a próbatételre. A színeváltozás segíti a tanítványokat és minket is megérteni, hogy Krisztus passiója a szenvedés misztériuma, de legfőképp a szeretetnek, Jézus végtelen szeretetének odaadása. Jézusnak a hegyen történő színeváltozása feltámadását is jobban megérteti velünk. A kereszt misztériumának megértéséhez már előre kell tudnunk, hogy az, aki szenved és megdicsőül, nem csak egy ember, hanem Isten Fia, aki az ő halálig hűséges szeretetével megmentett minket. Az Atya így megismétli Fia messiássá nyilvánítását, amelyet megkeresztelkedése után a Jordán partjánál már megtett, így buzdít: „Hallgassátok őt” (Mk 9,7). A tanítványok meghívást kapnak, hogy halála ellenére bizalommal és reménnyel kövessék a Mestert. Jézus istenségének épp a kereszten kell kinyilvánulnia, épp az ő „azon a módon” történő meghalásában, olyannyira, hogy Márk evangélista itt a százados ajkára adja a hitvallást: „Ez az ember valóban Isten Fia volt” (Mk 15,39).
Most forduljunk imánkkal Szűz Máriához, a Krisztus kegyelme által bensőleg átalakított emberi teremtményhez! Bizalommal hagyatkozzunk az ő anyai segítségére, hogy hittel és nagylelkűen tudjuk folytatni nagyböjti utunkat!

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:
Kedves testvéreim, ezekben a napokban gyakran gondolok a szeretett és sokat szenvedett Szíriára, ahol fokozódott a háború, különösen Kelet-Gútában. Ez a februári hónap hozta az egyik legvéresebb összecsapást a hét éve tartó konfliktus során: százak, ezrek haltak meg a polgári lakosságból, kisgyermekek, asszonyok, öregek; kórházakat bombáztak; az emberek nem jutnak élelemhez… Testvéreim, mindez embertelen! A rosszat nem lehet újabb rosszal legyőzni. És a háború rossz. Ezért sürgető felhívást teszek közzé annak érdekében, hogy azonnal vessenek véget az erőszaknak, engedjék be a humanitárius segélyeket – élelmet és gyógyszert –, és evakuálják a sebesülteket és a betegeket. Imádkozzunk közösen Istenhez, hogy ez késedelem nélkül megvalósuljon!
[Rövid csend.]
Üdvöz légy, Mária…
Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, Rómából, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok! Külön is köszöntöm azokat, akik a Szepességből, Szlovákiából jöttek.
Köszöntöm a pratói egyházmegye tévécsatornájának képviselőit, püspökükkel együtt, az Oppido Mamertina-i zenekar fiataljait és a genovai cserkészeket. Köszöntöm a bérmálkozókat és a hitvalláskurzus fiataljait, akik Serravalle Scriviából, Verdellinóból, Zingoniából, Lodiból, Renatéból és Verduggióból érkeztek.
Köszöntöm a ritka betegségek világnapja alkalmából érkezett csoportot, és biztatom azokat az egyesületeket, amelyek ezen a területen dolgoznak. Köszönöm! Köszönöm mindazt, amit tesztek!
Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése