2017. augusztus 1., kedd

Mennyei Atyánk Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja Irgalmazz nekünk!Mennyei Atyánk
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja

Irgalmazz nekünk!Mindenkinek helye van a történetben. Elemezzük egy kicsit Jézus szavait. A magvető az Emberfia – egyértelmű, hogy Jézus dolga az, hogy az Ember szívekbe és elmékbe elvesse Isten Igéjét, a kinyilatkoztató szót, a világ kezdetétől eddig rejtve lévő titkait Istennek.
A szántóföld a világ – nem csupán a föld, hanem az egész világmindenség, e szavak szerint!
A jó mag a világ fiai – azaz: minden ember, ki e világra lett teremtve. Hogy aztán ki veszi ezt magára, az azon múlik, hogy ki veszi magára e minősítést, hogy ő a világ fiai közé tartozó lény, akit Jézus, az Emberfia szólít meg így!
A konkoly pedig a gonosz fiai – a világ fiai közül valók ők is, bár, eladták lelküket a gonoszságnak! A gonoszság pedig a világ fiainak ellensége, maga az ördög. Aki szellem lény, vagyis, ugyan úgy lakik az Emberben, mint Isten Szent Lelke! Miben különbözik a kettő egymástól? Hát abban, amit a világban jócskán ismerhetünk: míg Isten Szentlelke az örök boldogságra, önmagával közösségre akarja az Embert eljuttatni, addig az ördög olyan érdeket képvisel, amivel elszívja az Ember életerejét, a maga javára, vagyis pusztítja az Embert. A legjobban azzal érzékeltethető, hogy Isten az Emberfiának vérét áldozza az Emberért. Az ördögről ilyent nem hallottunk még, de az bizonyosság, hogy szívja az Ember vérét, pusztítja erejét, élősdi módján.
De el fog jönni a világnak vége, ezzel számolni kell az Embernek! Mert a teremtés a Teremtőtől való, de melybe bele fészkelte magát az ördög. Lám, a világ végén Isten angyalai lesznek azok, akik elkészítik a rendet az aratásban, a világban! Hogy végül is minden a helyére kerüljön. A konkoly, mely tűzre vettetik, mindaz a káros termés, mely addig el nem száradt, ki nem pusztult. Vajon, hogyan pusztulhat ki olyan gyom, mely bele vegyült a vetésbe? Amit maga az Ember ki nem gyomlál, meg nem öl a bűntudattal, a bűnbánattal, illetve a bűnbocsánat által! Mert Isten a teremtésben jelen van! Mint a jó gazda, az Atya, aki gondoskodik arról, hogy aminek el kell vesznie az elvesszen, aminek meg kell maradnia, az megmaradjon a világ végéig! Mert a világ végén az marad fenn, ami Isten országába beépül! „Akkor az igazak ragyogni fognak Atyjuk országában, mint a nap.” Erre hajazzon minden hívő! Meglátni, megízlelni és boldoggá lenni abban a boldogságban, melyet Isten készít a világ fiai számára! Vele közösségre jutni! Segíts engem Istenem! És azokat is, kik szeretteim, kiket rám bízol, és kik engem Rád bíznak, Hozzád elvezetni készek! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése