2017. július 25., kedd

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk, Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,
Irgalmazz nekünk!Amit ki kell inni, ugyan, csak azért iszom ki, mert kiitatják velem? Vagy, van bennem olyan lelkület, ami Jézusi? Milyen Jézus lelke? Szolgáló lélek! Kinek szolgálója Ő, testestül, lelkestül? Az Atyának szolgáló!
A felszín a test, hiszen az az, ami látható a világ számára, a világi szem számára. De a lélek, az a mélység, melyet a felszín eltakar. Az az igazán szolgálat, ami a lélekből képes cselekvésre. A lélek az, ami az Istené, ami Istentől való, és Istent szolgálja. Amikor ez a lélek megtestesül, akkor az ellen már nem tud mást tenni a világ, mint felháborodni, ellenszegülni. Mert a felszín az, mai morajlik, ami felül akar kerekedni mindenen, és mindent maga alá gyűrni. A lélek nem akar uralkodni, a léleknek nincs szüksége hatalomra. A lélek Istenét akarja szolgálni, kiszolgálni, és dicsőségére emelni. Hiszen, „a Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit” [Jn 6,63] olvassuk Jézus szavait, Aki itt vallja meg azt, nyilatkoztatja ki, hogy a lelki ember egész testi mivoltát képessé lehet rábízni a Lélekre, nincs szüksége azokra az erőkre, melyek a világ felett keresik személyes igazolásukat, ami az Ember önigazolása. Bizonyosság, és biztonság, melyet az Én akar megadni, megszerezni magának, nincs türelme, nincs alázata arra – így szüksége sem -, hogy Isten adja meg számára. Ennek motorja a büszkeség, vagyis, önmagam megdicsőítése! Hatalmaskodás, érdemszerzés, elismerés garantálása a magam számára. Ez mind világi siker és egoizmus. Jézus erre mondja azt, hogy „köztetek azonban ne így legyen”! Ne önmagamat lássam, és ne önmagamat láttassam! A Krisztust követő ember dolga, hogy Krisztust lássa, és Krisztust láttassa a világ számára. Nem törődve azzal, hogy a világ mit lát, mit képes meglátni, vagy mit akar látni! A szavak magukért szólnak: más a jelentése a „köztetek” szónak, és a közöttük – azaz: „azok, akik” – szónak. Krisztus közösségéhez azok tartoznak, akik szolgálatukban Hozzá hasonlókká szeretnének, akarnak, hajlandók lenni! A többiek azok, akiket tegnap Jézus így bírál: „gonosz és parázna nemzedék”. És ők még nem azok, akik a közömbösök, az idegenek, az „azok, akik”.
Jézus megtérésemet, és megtérésünket sürgeti! Eltelni a Szentlélekkel! Megengedővé lenni a Lélek vágyakozására! Segíts engem Istenem! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése