2017. június 25., vasárnap

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk, Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
Irgalmazz nekünk!


Kijelentések. Érdemes lehet arról beszélni, arra figyelmünket szentelni, hogy kijelentéseinkből ki mire reagál. A másik dolog pedig, hogy kijelentésemet mások hogyan reagálják le. Milyen érzelmekkel, milyen viszonyba lépnek, kerülnek kijelentéseimmel?
Sok esetben, többnyire, azt figyelem meg, hogy szándékom, és a másik ember reakciója nem találkozik.
Mit, hogyan. És akkor felmerül kinek – kinek a felelőssége a kommunikációban. De a felelősség kérdésében, vajon a két félnek egyenlő a súlya?
Ha, csupán a mai evangéliumi részt tekintem, amit ugye Máté írt le, emlékezetből, idézve Jézust. Akkor azt kell szemügyre vennem, hogy ebben a közlésben, kijelentésben Jézus szándékán túl, benne van Máté személyes benyomása is. Persze, ha úgy olvasom, hogy tudom is, hogy Máté Márk evangéliumát használta fel azért, hogy a zsidókkal ossza meg Jézus tanítását, akkor már Márk személyes véleményével is kell számolnom. Vajon, Isten, ezekkel a konvertálásokkal nem számol? Én, úgy vélekedek, úgy gondolkodom erről, hogy Isten teljesen tisztában van ezzel a dologgal, és éppen ezért küldi el a Szentlelket, mely hordozza, és közvetíti közvetlenül Isten szándékát a kijelentett, kinyilatkoztatott szavakkal.
Amikor én azt tapasztalom, hogy kijelentéseim más eredményre jutnak, mint amikre én szánom, akkor azt kell kérnem a Szentlélektől, hogy Ő vegye gondjaiba szavaimat. Hogy, ha jól beszéltem, akkor megtermékenyüljenek, de, ha rosszul szóltam, akkor a Lélek által váljanak jókká! Mert Isten Szentlelke mindig, szüntelen, és készségesen akarják a jót!
Ahogy a mai példabeszédben is áll, „ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti sok verébnél” Azaz: ne féljek a szavaktól, és ne féltsem szavaimat Istentől és az emberektől se. Nem kell, hogy lássam a Lélek működését. Nem kell, hogy lássam, hogy mikor és milyen eredményre jutnak a szavaim.
Az írott szó jelentősége abban áll, hogy azt, abban a formájában, ahogy elhangzott, újra lehet, és szabad is értelmezni, míg úgy érezzük, hogy dolgunk van vele. Az elhangzott szó, sokkal inkább lesz rábízva arra, aki hallgatja. Mert, hogy mi marad fenn a szavakból, az azon múlik, aki hallgatja, és azon, hogy ki és milyen szívvel hallgatja!
Tehát, azt merem kijelenteni, hogy annak a felelőssége mindig silányabb, akitől erednek a szavak. Aki hallgatja, annak többszörös a felelőssége, hogy mit kezd, és mire használja a szavakat!
Egy ember, Aki a kinyilatkoztató szót akarja eljuttatni hozzám, és hozzánk, évezredeken keresztül hangzik, és akar hallhatóvá lenni. Mi, hallgatósága, mire használjuk azt, azokat? Hallgatjuk, és életre keltjük, vagy magunkat halljuk, és a Léleknek nem engedjük meg, hogy az hangozhasson bennünk, amire szánja azt Isten, bennem?
Eszközévé lenni a kinyilatkoztatásnak, Istennek, képessé teszem magam?! Milyen, és kiért való az életem? Istenem, Te formálj engem, szándékod, akaratod szerint! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése