2018. június 21., csütörtök

Súlyos kijelentések egy ortodox metropolitától: A katolikusok is eretnekekSúlyos kijelentések egy ortodox metropolitától: A katolikusok is eretnekek


A katolikus és az orosz ortodox egyház közötti nehézségekkel teli viszony az utóbbi időkben egyértelműen javult. Most mégis nyilvánosságra került egy prédikáció, melyben egy magas rangú ortodox egyházi vezető, Kliment metropolita nagyon erős katolikusellenes hangnemben szólalt meg.


Kliment kalugai és borovszki orosz ortodox metropolita élesen kritizálta a Katolikus Egyházat. A „katolikusok és más eretnekek” Istenről alkotott véleménye elfogadhatatlan, áll a metropolita egy június 18-án, hétfőn nyilvánosságra hozott prédikációjában, az Asia News tudósítása alapján. A metropolita elutasította továbbá azt – a véleménye szerint széles körökben elterjedt – szemléletmódot, miszerint „minden vallás ugyanarról az Istenről beszél”. Kliment szerint „mindenki vallási hagyományait tiszteletben kell tartanunk, de ez még nem jogosít fel minket arra, hogy a saját hitünk iránt közömbösek legyünk”.
Már a különböző keresztény felekezetek is egymástól különböző istenképekkel rendelkeznek, fejtette ki a metropolita. Pontosan ezért „a katolikusok és más eretnekek közötti eucharisztikus közösségben létrejött szakadás alapja az a tény… ami az egyház számára, a szentatyák szerint és a zsinatok Istenről alkotott felfogásával egybevetve elfogadhatatlan”. A nem ortodox keresztények Istenről alkotott felfogása „katasztrófához vezetett a lelki életben”, és megakadályozták „az üdvtörténet megvalósulását”, írja a metropolita.
Kliment ezzel összefüggésben Assisi Szent Ferencet is kritizálta. Szerinte Ferenc Krisztust csupán testileg, „külsőleg” próbálta utánozni a negyven napig tartó böjttel, a szenvedés elfogadásával és az anyagi gazdagság feladásával. A metropolita szerint „nem a gazdagságról való lemondás az, ami megvált minket, hanem a Krisztussal való egyesülés”. Az orosz misztikus Szarovi Szent Szerafim (†1833) ezzel szemben szerényen beismerte saját bűnösségét és tökéletlenségét, és ezáltal isteni kegyelmekkel telt meg, hangsúlyozta az ortodox egyházi vezető.
Kliment metropolitát az orosz ortodox egyházon belül tradicionalistának és a Kreml-politika ideológusának tartják. 2009-ben a második legtöbb szavazatot kapta mint jelölt a Főpapi Zsinat tagjaitól a moszkvai pátriárka megválasztásának eljárásában. Most megjelent prédikációját válaszként értelmezhetjük a katolikusok és oroszok egymáshoz közelebb kerülésére irányuló próbálkozásokra és a közös fellépésekre az egyházak vezetői részéről.
A felekezetek közötti, hosszú ideje tartó rossz viszony az utóbbi időben egyértelműen javult. 2016-ban Ferenc pápa és I. Kirill moszkvai pátriárka találkozásával először került sor a két egyház vezetői közötti találkozásra. A Szentatya legutóbb május 30-án fogadta a Vatikánban az olasz püspöki konferencia meghívására Rómában tartózkodó Hilarion orosz ortodox metropolitát.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése