2017. február 22., szerda

Szent Péter székfoglalásaSzent Péter székfoglalása


A mai evangéliumban Jézus Péter apostolhoz intézett szavait olvassuk: „Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat.” E krisztusi kijelentésre alapozva állíthatjuk, hogy az Egyház első vezetője Péter apostol. Már az Egyház legkorábbi idejében fontos szerepet kaptak a hit terjesztése és a hitről való tanúságtétel szempontjából azok a helyek, ahol az apostolok tevékenykedtek, de ezek közül is kiemelkedik Péter apostol vértanúságának helyszíne, Róma városa. Péter apostol püspöki székfoglalásának napján az Egyház egységére gondolunk, amely Rómához, a római pápához kötődik.
Az evangéliumok hitelesen beszámolnak arról, hogy Jézus nincs egyedül, állandóan körülveszik őt tanítványai, akik mennybemenetele után tanúságot tesznek megváltó haláláról és feltámadásáról, és folytatják Isten országának hirdetését, miként Mesterük is tette. Amellett, hogy létrehozta a tanítványok közösségét, az Úr arra törekedett, hogy összegyűjtse, közösséggé formálja Isten népét, mindazokat, akik hittel elfogadják az üdvösség örömhírét. Jézus tehát arra hívta az embereket és az apostolok utódainak szolgálata által ma is arra hív, hogy lépjünk közelebb Istenhez, s ebben a közeledésben segít az Egyház, azaz mindazok közössége, akik az egy Isten gyermekeinek tartják magukat.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk, s amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése